Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 18.10. do 22.10.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Knežević Dragana –NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida
dr Popović Ana
dr Kovač Vesna-GODIŠNJI ODMOR
dr Kolundžić Aleksandra –med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Piljević Tamara-NE RADI
dr Stanišić Marija

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

18.10.2021. dr Popović Ana
19.10.2021. drČvorović Gorčin
20.10.2021. dr Topić Sanja
21.10.2021. dr Miljković Zinaida
22.10.2021. dr Krivokapić Danka

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

18.10.2021. dr Čeprnić Sanja
19.10.2021. dr Stanišić Marija
20.10.2021. dr Milović Nataša
21.10.2021. dr Zgradić Tanja
22.10.2021. dr Piljević Tamara

Izabrani doktori za žene­­:

18.10. i .21.10.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena-NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Djecije odjeljenje JU Dom Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 11.10. do 15.10.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zgradić Tanja, 11. i 12.10.2021- ne radi
dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Piljević Tamara-NE RADI
dr Stanišić Marija
dr Kolundžić Aleksandra –med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida
dr Popović Ana

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

11.10.2021. dr Milović Nataša
12.10.2021. dr Stanišić Marija
13.10.2021. dr Čeprnić Sanja
14.10.2021. dr Komar Goran
15.10.2021. dr Zgradić Tanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

11.10.2021. dr Topić Sanja
12.10.2021. dr Miljković Zinaida
13.10.2021. dr Krivokapić Danka
14.10.2021. dr Popović Ana
15.10.2021. dr Kovač Vesna

Izabrani doktori za žene­­:

11.10. i .14.10.2021. dr Slobodan Bulatović od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana-god.odmor
dr Tošić Milica od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena-NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 04.10. do 08.10.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Popović Maja

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida-(06.10. ne radi)
dr Kovač Vesna
dr Popović Ana
dr Kolundžić Aleksandra –med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Piljević Tamara
dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Stanišić Marija

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

04.10.2021. dr Topić Sanja
05.10.2021. dr Miljković Zinaida
06.10.2021. dr Krivokapić Danka
07.10.2021. dr Kovač Vesna
08.10.2021. dr Popović Ana

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

04.10.2021. dr Piljević Tamara
05.10.2021. dr Stanišić Marija
06.10.2021. dr Zgradić Tanja
07.10.2021. dr Milović Nataša
08.10.2021. dr Čeprnić Sanja

Izabrani doktori za žene­­:

04.10. i .07.10.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana-god.odmor
dr Tošić Milica od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena-NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 27.09. do 01.10.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Piljević Tamara
dr Zgradić Tanja
dr Stanišić Marija
dr Kolundžić Aleksandra –med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

27.09.2021. dr Čeprnić Sanja
28.09.2021. dr Stanišić Marija
29.09.2021. dr Zgradić Tanja
30.09.2021. dr Piljević Tamara
01.10.2021. dr Milović Nataša

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

27.09.2021. dr Čvorović Gorčin
28.09.2021. dr Kovač Vesna
29.09.2021. dr Topić Sanja
30.09.2021. dr Krivokapić Danka
01.10.2021 dr Miljković Zinaida

Izabrani doktori za žene­­:

27.09. i 30.09.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena-NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Ljekari slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 20.09. do 24.09.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Krivokapić Danka

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Stanišić Marija
dr Piljević Tamara
dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

20.09.2021. dr Čvorović Gorčin
21.09.2021. dr Miljković Zinaida
22.09.2021. dr Kovač Vesna
23.09.2021. dr Topić Sanja
24.09.2021. dr Krivokapić Danka

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

20.09.2021. dr Milović Nataša
21.09.2021. dr Čeprnić Sanja
22.09.2021. dr Stanišić Marija
23.09.2021. dr Piljević Tamara
24.09.2021. dr Zgradić Tanja

Izabrani doktori za žene­­:

20.09. i 23.09.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena-NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 13.09. do 17.09.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Kolundžić Aleksandra-medicina rada
dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Piljević Tamara
dr Milović Nataša

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Krivokapić nDanka
dr Miljković Zinaida

COVID ambulanta prijepodne od 08 h do 12 h

13.09.2021. dr Piljević Tamara
14.09.2021. dr Čeprnić Sanja
15.09.2021. dr Milović Nataša
16.09.2021. dr Zgradić Tanja
17.09.2021 dr Stanišić Marija

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

13.09.2021. dr Čvorović Gorčin
14.09.2021. dr Krivokapić Danka
15.09.2021. dr Topić Sanja
16.09.2021. dr Miljković Zinaida

17.09.2021 dr Kovač Vesna

Izabrani doktori za žene­­:

13.09. i 16.09.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07hdo14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena –NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko –petak od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo –srijeda od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka-svaki ponedeljak i utorak od 15 h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 06.09. do 10.09.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja -god.odmor
dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Kolundžić Aleksandra-medicina rada
dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka-PETAK NE RADI
dr Miljković Zinaida-PETAK NE RADI
dr Kovač Vesna

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Stanišić Marija
dr Piljević Tamara

COVID ambulanta prijepodne od 08 h do 12 h

06.09.2021. dr Krivokapić Danka
07.09.2021. dr Miljković Zinaida
08.09.2021. dr Topić Sanja
09.09.2021. dr Kovač Vesna
10.09.2021 dr Čvorović Gorčin

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

06.09.2021. dr Stanišić Marija
07.09.2021. dr Zgradić Tanja
08.09.2021. dr Čeprnić Sanja
09.09.2021. dr Milović Nataša
10.09.2021 dr Piljević Tamara

Izabrani doktori za žene­­:

06.09. i 09.09.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h

dr Tošić Milica od 07hdo14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena –GODIŠNJI ODMOR

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko –petak od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo –srijeda od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka-svaki ponedeljak i utorak od 15 h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 30.08. do 03.09.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja  -god.odmor
dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Komar Goran
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada
dr Stanišić Marija

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida
dr Kovač Vesna-ne radi ponedeljak i utorak

COVID ambulanta prijepodne od 08 h do 12 h

30.08.2021. dr Čeprnić Sanja
31.08.2021. dr Stanišić Marija
01.09.2021. dr Zgradić Tanja
02.09.2021. dr Milović Nataša
03.09.2021  dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

30.08.2021. dr Krivokapić Danka
31.08.2021. dr Topić Sanja
01.09.2021. dr Čvorović Gorčin
02.09.2021. dr Miljković Zinaida
03.09.2021  dr Krivokapić Danka

Izabrani doktori za žene­­:

30.08. i 02.09.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović –od 01.09.2021

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana  od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin 30.08.i 31.08.2021
dr Tošić Milica od 01.09.2021

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 14 h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – ne radi

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka-svaki ponedeljak i utorak od 15 h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herce Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 23.08. do 27.08.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja – god.odmor
dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida, 27.08.2021 ne radi
dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Stanišić Marija
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša-23.08.2021 ne radi
dr Čeprnić Sanja 23.08.2021 ne radi

dr Komar Goran

COVID ambulanta prijepodne od 08 h do 12 h

23.08.2021. dr Miljković Zinaida
24.08.2021. dr Topić Sanja
25.08.2021. dr Krivokapić Danka
26.08.2021. dr Kovač Vesna
27.08.2021 dr Topić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

23.08.2021. dr Piljević Tamara
24.08.2021. dr Zgradić Tanja
25.08.2021. dr Stanišić Marija
26.08.2021. dr Milović Nataša
27.08.2021 dr Čeprnić Sanja

Izabrani doktori za žene­­:

23.08. i 26.08.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović –godišnji odmor

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana godišnji odmor od 23.08.2021-27.28.2021

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 14 h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – ne radi

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka-svaki ponedeljak i utorak od 15 h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 16.08. do 20.08.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja ˙(godišnji odmor od 17.08.2021)
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Mentović Olivera 16.08.2021 poslijepodne, od 17.08.2021 prijepodne

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zgradić Tanja
dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Stanišić Marija
dr Kolundžić Aleksandra
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Miljković Zinaida

COVID ambulanta prijepodne od 08 h do 12 h

16.08.2021. dr Stanišić Marija
17.08.2021. dr Čeprnić Sanja
18.08.2021. dr Milović Nataša
19.08.2021. dr Zgradić Tanja
20.08.2021 dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

16.08.2021. dr Miljković Zinaida
17.08.2021. dr Kovač Vesna
18.08.2021. dr Topić Sanja
19.08.2021. dr Tošić Milica
20.08.2021 dr Krivokapić Danka

Izabrani doktori za žene­­:

16.08. i 19.08.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović – godišnji odmor

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 14 h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – ne radi

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka-svaki ponedeljak i utorak od 15 h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111