Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

JU Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 10.05. do 14.05.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana-pon ne radi
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Miljković Zinaida
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Komar Goran od 07h do 11h
dr Milović Nataša- NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja

dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

10.05.2021. dr Zgradić Tanja
11.05.2021. dr Miljković Zinaida
12.05.2021. dr Čeprnić Sanja
13.05.2021. dr Zgradić Tanja
14.05.2021. dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17 h

10.05.2021. dr Topić Sanja
11.05.2021. dr Krivokapić Danka
12.05.2021. dr Kovač Vesna
13.05.2021. dr Topić Sanja
14.05.2021. dr Kovač Vesna

Izabrani doktori za žene­­:

10.05. i 13.05.2021. dr Slobodan Bulatović

od 15 h do 19 h

dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 16 h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Imunizacija slika

VI NEDJELJA IMUNIZACIJE U EVROPSKOM REGIONU SZO

26.04.- 02.05.2021.godine

Vakcine nas zbližavaju“

Nеdjeljа imunizаciје је gоdišnji dоgаđај čiјi је оpšti cilj pоvеćаnjе оbuhvаtа imunizаciјоm, sа pоsеbnim акcеntоm nа djеci iz tеšко dоstupnih vulnеrаbilnih i mаrginаlizоvаnih grupа. Оvе gоdinе, šеsnaеstа pо rеdu Nеdjеljа imunizаciје оbiljеžаvа sе u dоbа pаndеmiје COVID-19 pоd slоgаnоm „Vакcinе nаs zbližаvајu”. Fокus је nа glоbаlnој sоlidаrnоsti i pоrаstu pоvjеrеnjа u vакcinе i vакcinаciјu. Vакcinаciја sе vidi као izvjеsnо rjеšеnjе u zаustаvljаnju pаndеmiје COVID-19. Mеđutim, i u uslоvimа pаndеmiје оdržаvаnjе коntinuitеtа u sprоvоđеnju nаciоnаlnih prоgrаmа imunizаciје imа priоritеt којi ni nа којi nаčin nе smijе biti ugrоžеn.

Imunizacija predstavlja najbržu,najdjelotvorniju i ekonomski najopravdaniju mjeru koja direktno utiče na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti.Imunizacija je jedna od najuspješnijih javnozdravstvenih inicijativa.Imunizacijom se preveniraju bolesti,komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti. Uprаvо zаhvаljuјući vакcinаciјi, svаке gоdinе u svjеtu sе sprijеči pојаvа izmеđu dvа i tri miliоnа smrtnih slučајеvа.

Osim individualne zaštite koju postižemo vakcinacijom, sprovođenjem programa obavezne vakcinacije djece određenog uzrasta postižemo visoke stope kolektivnog imuniteta. Za bolesti koje se prenose s čovjeka na čovjeka, ukoliko se postigne dovoljan obuhvat vakcinacijom prenos bolesti će biti prekinut – imuni pojedinci će zaštititi neimune tj. onu djecu koja zbog medicinskih razloga ne smiju biti vakcinisana.

Kada bi se prestalo sa vakcinacijom ili kada bi obuhvati bili toliko niski nama bi se zarazne bolesti ponovo vratile u formi epidemije.Za zarazne bolesti i njihove prouzrokovače ne postoje granice, što se najbolje moglo vidjeti na primjeru SARS CoV2 virusa.

Izuzetno je važno da se vakcinacija kod djece sprovodi po kalendaru , tj, da se vakcinacija ne odlaže.Odlaganje je loše jer:

 • Produžava vrijeme tokom kojeg je dijete nezaštićeno.

 • Povećava rizik da će se dijete zaraziti u periodu kada su posledice i komplikacije bolesti potencijalno najopasnije.

 • Davanje vakcina pomjera ka uzrastu u kome su neželjene reakcije nakon vakcinacije češće i ozbiljnije.

 • Urušava se kolektivni imunitet čime se nanosi šteta i posebno ugrožavaju ona djeca koja zbog uzrasta ili osnovne bolesti ne mogu biti vakcinisana.

Zbog toga obezbjedite svom djetetu zdrav početak života – vakcinišite ga na vrijeme.

Dоstizаnjе i оdržаvаnjе kоlеktivnоg imunitеtа pоpulаciје prоtiv zаrаznih bоlеsti vаkcinаciјоm је suštinа zајеdničkih nаpоrа u svim zеmljаmа svjеtа.

U 21. vjекu svако djеtе I pojedinac imа prаvо dа živi bеz bоlеsti које sе mоgu spriječiti vакcinаmа, аli оvа оbоljеnjа ne žalost i dаljе prеdstаvljајu znаčајnu prijetnju u Еvrоpsкоm rеgiоnu SZО.

Vakcine djeluju štiteći nas sve zajedno I zato nas vakcine zbližavaju.

Obavještavamo građane da  su u DZ Herceg Novi stigle dodatne doze vakcine protiv sezonskog gripa I da će se od 15.01.2021.g. vakcinacija obavljati u centralnoj zgradi Doma zdravlja i ambulanti Bijela radnim danima  u  vremenskom periodu od 7 do 20 časova, a u ambulanti Igalo od 7 do 14 časova. Termin za vakcinaciju građani mogu zakazati putem telefona.

Vakcinacija stanovništa sprovodi se u cilju smanjenja učestalosti obolijevanja,prevencije mogućih komplikacija i teških oblika obolijevanja, prenošenja virusa u porodici, kolektivu i populaciji, a samim tim očuvanja sopstvenog zdravlja i održavanja kolektivnog imuniteta populacije.

Davanje vakcine je indikovano kod svih građana starosti preko 65 godina, trudnica, djece starije od šest mjeseci, hroničnih bolesnika, lica sa smanjenom funkcijom imunološkog
sistema uključujući i lica sa HIV/AIDS-om, osoba koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije i zdravstvenih radnika.

Brojevi telefona za zakazivanje termina za vakcinaciju
Izabrani doktori za odrasle:

031 343 111/lokal 110, 249 i 250

Dr V. Kovač 067 605 826
Dr T. Zgradić 067 300 537
Dr S. Čeprnić 067 605 803
Dr G. Komar 067 605 799
Dr A. Kolundžić 067 605 509
Dr D. Krivokapić 067 897 898
Dr S. Topić 067 605 822
Dr Z. Miljković 069 374 677
Dr N. Milović 067 259 969

Ambulanta Bijela 031 671 708
Ambulanta Igalo 031 331 333
Izabrani doktori za djecu 069 185 569

Ljekari slika

PREPORUKE ZA PACIJENTE DOMA ZDRAVLJA HERCEG NOVI

 • da se pridržavaju opštih i široko dostupnih mjera prevencije širenja infekcije novim korona virusom(SARS-Cov-2) preporučenih od strane Vlade Crne Gore, Instituta za javno zdravlje i Kriznog medicinskog štaba;
 • da drže socijalnu distance što podrazumijeva izbjegavanje boravka u grupama. U slučaju neophodnosti boravka u grupi poštovati fizičku distancu tj razmak između dvije osobe od 2m;
 • da pravilno nose zaštitnu masku i pri ulasku u Dom zdravlja obavezno dezinfikuju ruke;
 • da ne ulaze u čekaonicu ako u njoj ima više od dvije /ambulanta Igalo/ ili tri osobe /ambulanta Bijela/, već da sačekaju ispred zgrade dok neko ne izađe, pa tek onda uđu;
 • ako imaju respiratorne tegobe / kašalj, temperatura, otežano disanje, gušobolja, curenje nosa /, ako su imali kontakt sa osobom koja je inficirana novim koronavirusom, ako dolaze iz inostranstva ili sumnjaju da su se zarazili, prvo pozovu telefonom izabranog doktora , pa u dogovoru sa njim dođu na pregled u COVID ambulantu pred glavnim ulazom;
 • ako dijete ima simptome respiratone infekcije, ako je bilo u kontaktu sa inficiranom osobom i sumnjaju da je inficirano, roditelji treba da pozovu izabranog pedijatra i dijete u dogovoreno vrijeme dovedu u COVID ambulantu za djecu pored ulaza u dječije odjeljenje;
 • da izbjegavaju dolaske u ambulantu radi produženja redovne terapije, doznaka za tekuća bolovanja i sl… već da koriste dostupne telefone da bi naručili redovnu terapiju, doznake…
 • da što više koriste elektronske servise preko aplikacije eZdravlje
 • svi pacijenti koji imaju neki akutni problem povreda, krvarenje, bolovi u grudima, gušenja i sl. biće pregledani bez odlaganja i predhodnih najava

Brojevi telefona za zakazivanje termina za pregled, produženje terapije, izdavanje doznaka i uputa


Izabrani doktori za odrasle:

031 343 111/lokal 110, 249 i 250

Dr V. Kovač 067 605 826
Dr T. zgradić 067 300 537
Dr S. Čeprnić 067 605 803
Dr G. Komar 067 605 799
Dr A. Kolundžić 067 605 509
Dr D. Krivokapić 067 897 898
Dr S. Topić 067 605 822
Dr Z. Miljković 069 374 677
Dr N. Milović 067 259 969

Ambulanta Bijela: 031 671 708
Ambulanta Igalo: 031 331 333
Izabrani doktori za djecu: 031 343 111/lokal 123; 069 185 569

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Obavještavaju se gradjani da će dana 18.11.2020.g. doći do prekida rada telefonske centrale JZU Dom zdravlja Herceg Novi od 14-15:00 h radi nadogradnje iste.

Napominjemo gradjanima da su telefonski brojevi Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Herceg Novi priključeni na našu centralu, tako da će i njima linije biti u prekidu navedeno vrijeme.

Za vrijeme prekida rada centrale, pacijenti mogu pozvati na mobilne telefonske brojeve koji su na sajtu Doma zdravlja.

Zahvaljujemo se na razumjevanju.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111