Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 19.07. do 23.07.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Komar Goran
dr Zgradić Tanja – godišnji odmor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

19.07.2021. dr Piljević Tamara
20.07.2021. dr Tošić Milica
21.07.2021. dr Milović Nataša
22.07.2021. dr Čeprnić Sanja
23.07.2021 dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

19.07.2021. dr Krivokapić Danka
20.07.2021. dr Kovač Tanja
21.07.2021. dr Topić Sanja
22.07.2021. dr Miljković Zinaida
23.07.2021 dr Kovač Tanja

Izabrani doktori za žene­­:

19.07. i 22.07.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h

dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 14 h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog petka od 10h do 14h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 12.07. do 16.07.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Popović Maja
dr Ugrinović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Komar Goran
dr Topić Sanja – godišnji odmor
dr Miljković Zinaida – godišnji odmor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Čeprnić Sanja od 15.07.
dr Stanišić Marija – godišnji odmor

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

12.07.2021. dr Kopvač Vesna
15.07.2021. dr Krivokapić Danka
16.07.2021. dr Tošić Milica

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17 h

12.07.2021. dr Milović Nataša
15.07.2021. dr Zgradić Tanja
16.07.2021. dr Kovač Vesna
08.08.2021. dr Piljević Tamara
09.07.2021. dr Tošić Milica

13.07. i 14.07. 2021. Covid ambulanta radi od 10.30 h do 12 h

Izabrani doktori za žene­­:

12.07. i 15.07.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović – ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Igalo :

Dr Popović Ana od 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 16 h

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – petkom od 16.07.2021. 15h-19h

Ortopedska ambulanta:

dr Savo Marić – srijedom od 21.07.2021 15h-19h

Pulmološka ambulanta:

dr Emilija Nikolić – petak od 16.07.2021 15h-19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Djecije odjeljenje Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 05.07. do 09.07.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Ugrinović Ljiljana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Stanisić Marija do 07.07. (godišnji odmor)
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Krivokapić Danka
dr Topić Sanja – ne radi
dr Miljković Zinaida –ne radi

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 13 h

05.07.2021. dr Marija Stanišić
06.07.2021. dr Zgradić Tanja
07.07.2021. dr Milović Nataša
08.07.2021. dr Piljević Tamara
05.03.2021. dr Zgradić Tanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 18 h

05.07.2021. dr Tošić Milica
06.07.2021. dr Krivokapić Danka
07.07.2021. dr Kovač Vesna
08.08.2021. dr Krivokapić Danka
09.07.2021. dr Tošić Milica

Izabrani doktori za žene­­:

05.07. i 08.07.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović – ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Igalo:

Dr Popović Ana od 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 16 h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 28.06. do 02.07.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne

Dr Ugrinović Todorović Ljiljana
Dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Krivokapić Danka
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Komar Goran
dr Sanja Topić-NE RADI

dr Miljković –NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Stanišić Marija
dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Čeprnić Sanja do 02.07.2021

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

28.06.2021. dr Piljević Tamara
29.06.2021. dr Krivokapić Danka
30.06.2021. dr Kovač Vesna
01.07.2021. dr Tošić Milica
02.07.2021. dr Kovač Vesna

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

28.06.2021. dr Milović Nataša
29.06.2021. dr Čeprnić Sanja
30.06.2021. dr Zgradić Tanja
01.07.2021. dr Stanišić Marija
02.07.2021. dr Milović Nataša

Izabrani doktori za žene­­:

28.06. i 01.07.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović –radi od 01.07.2021

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana od 07h-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana radi od 01.07.2021
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 16 h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Centar za hemodijalizu Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 21.06 do 25.06.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne

Dr Ugrinović Todorović Ljiljana
Dr Popović Maja

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Komar Goran –NE RADI
dr Čeprnić Sanja
dr Stanišić Marija

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja –NE RADI
dr Krivokapić Danka radi od 22.06.2021
dr Miljković Zinaida
dr Kovač Vesna

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

21.06.2021. dr Milović Nataša
22.06.2021. dr Zgradić Tanja
23.06.2021. dr Čeprnić Sanja
24.06.2021. dr Stanišić Marija
25.06.2021. dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

21.06.2021. dr Miljković Zinaida
22.06.2021. dr Kovač Vesna
23.06.2021. dr Krivokapić Danka
24.06.2021. dr Miljković Zinaida
25.06.2021. dr Kovač Vesna

Izabrani doktori za žene­­:

21.06. i 24.06.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović –NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Popović Ana od 07h do 14h

Bijela:

dr Dailović Iljana-NE RADI
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:
dr Proročić Milena od 08 h do 16 h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 14.06 do 18.06.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Ugrinović Todorović Ljiljana
Dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka-NE RADI
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
dr Komar Goran –NE RADI
dr Miljković Zinaida
dr Kovač Vesna

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Milović Nataša
dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Stanišić Marija

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

14.06.2021. dr Topić Sanja
15.06.2021. dr Miljković Zinaida
16.06.2021. dr Kovač Vesna
17.06.2021. dr Miljković Zinaida
18.06.2021. dr Topić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

14.06.2021. dr Stanišić Marija
15.06.2021. dr Zgradić Tanja
16.06.2021. dr Čeprnić Sanja
17.06.2021. dr Milović Nataša
18.06.2021. dr Stanišić Marija

Izabrani doktori za žene­­:

14.06. i 17.06.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović –NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo:
dr Popović Ana-NE RADI DO 16.06.2021

Bijela:

dr Danilović Iljana-NE RADI
dr Čvorović Gorčin od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 08 h do 16 h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 07.06. do 11.06.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Čeprnić Sanja
dr Stanišić Marija
dr Kolundžić Aleksandara
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida
dr Tošić Milica
dr Krivokapić Danka-NE RADI

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

07.06.2021. dr Zgradić Tanja
08.06.2021. dr Čeprnić Sanja
09.06.2021. dr Milović Nataša
10.06.2021. dr Stanišić Marija
11.06.2021. dr Zgradić Tanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

07.06.2021. dr Kovač Vesna
08.06.2021. dr Miljković Zinaida
09.06.2021. dr Topić Sanja
10.06.2021. dr Kovač Vesna
11.06.2021. dr Tošić Milica

Izabrani doktori za žene­­:

07.06. i 10.06.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović-NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :
dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h do četvrtka
dr Čvorović Gorčin od 07hdo14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena- NE RADI
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Djecije odjeljenje Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 31.05. do 04.06.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Knežević Dragana- NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida
dr Kovač Vesna
dr Komar Goran –radi četvrtak i petak
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada
Dr Danka Krivokapić – NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Stanišić Marija

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

31.05.2021. dr Topić Sanja
01.06.2021. dr Miljković Zinaida
02.06.2021. dr Kovač Vesna
03.06.2021. dr Topić Sanja
04.06.2021. dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

31.05.2021. dr Milović Nataša
01.06.2021. dr Čeprnić Sanja
02.06.2021. dr Zgradić Tanja
03.06.2021. dr Stanišić Marija
04.06.2021. dr Čeprnić Sanja

Izabrani doktori za žene­­:

31.05. i 03.06.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h

dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :
dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin NE RADI

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena- NE RADI
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Kontakt strana slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 24.05. do 28.05.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera-od petka

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ugrinović Todorović Ljiljana
dr Knežević Dragana- NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čepnić Sanja
dr Komar Goran
dr Stanišić Marija
dr Milović Nataša-od srijede radi
dr Kolundžić Aleksandra – medicina rada –
dr Zgradić Tanja –NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Miljković Zinaida

dr Kovač Vesna
dr Topić Sanja
dr Kirvokapić Danka

COVID ambulanta prijepodne od 10 h do 12 h

24.05.2021. dr Čeprnić Sanja
25.05.2021. dr Stanišić Marija
26.05.2021. dr Piljević Tamara
27.05.2021. dr Milović Nataša
28.05.2021. dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

24.05.2021. dr Kovač Vesna
25.05.2021. dr Miljković Zinaida
26.05.2021. dr Krivokapić Danka
27.05.2021. dr Topić Sanja
28.05.2021. dr Kovač Vesna

Izabrani doktori za žene­­:

24.05. i 27.05.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h

dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo:
dr Popović Ana 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Čvorović Gorčin NE RADI

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena- NE RADI
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE

SEMINAR ZA ZAPOSLENE DOMA ZDRAVLJA HERCEG NOVI

PROJEKAT UNAPREĐENJA ZNANJA I VJEŠTINA LJEKARA I ČLANOVA KOMISIJA ZA KONTROLU KVALITETA O BEZBJEDNOSTI PACIJENATA

Institut za javno zdravlje Crna Gore (IJZCG) realizuje projekat pod nazivom: „Unapređenje znanja i vještina ljekara i članova komisija za kontrolu kvaliteta o bezbjednosti pacijenata-esencijalnom aspektu u kontinuiranom poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite“. Navedeni projekat, koji je namijenjen za edukaciju ljekara i članove komisija za kontrolu kvaliteta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno, za zaposlene u crnogorskim domovima zdravlja, realizuje se uz podršku Razvojne pomoći Republike Bugarske a posredstvom bugarske Ambasade u Podgorici.

U okviru projekta stručni tim Odjeljenja za zdravstvenu politiku i menadžment Centra za razvoj zdravstvenog sistema IJZCG-a, održaće predavanja za ljekare i članove Komisije za kontrolu kvaliteta Doma zdravlja Herceg Novi u hotelu „Palmon Bay“ u ponedjeljak, 17. maja u dvije smjene u terminima od 9,30h do 13,45h i od 15,30h do 19,45h.

Na seminaru će biti održana sljedeća predavanja:

  • Kvalitet Zdravstvene zaštite,

  • Bezbjednost pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite,

  • Indikatori kvaliteta zdravstvene zaštite,

  • Nebezbjedna zdravstvena zaštita-skupa zdravstvena zaštita, i

  • COVID-19: vakcinacija kao protivepidemijska mjera i zajednički javno zdravstveni izazov.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111