Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 24.01. do 28.01.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Maja Popović
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Ana Popović
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić
dr Nataša Milović
dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 13h

24.01.2022. dr Zinaida Miljković
25.01.2022. dr Danka Krivokapić
26.01.2022. dr Sanja Topić
27.01.2022. dr Vesna Kovač
28.01.2022. dr Ana Popović

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 20h

24.01.2022. dr Tamara Piljević
25.01.2022. dr Tanja Zgradić
26.01.2022. dr Nataša Milović
27.01.2022. dr Sanja Čeprnić
28.01.2022. dr Marija Stanišić

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović svaki dan prijepodne,srijedom popodne
dr Slobodan Bulatović 24.01.2022 i četvtak 27.01.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić od 07 h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 17.01. do 21.01.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić
dr Nataša Milović
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić,20.01.2022-ne radi
dr Danka Krivokapić,20.01.2022-ne radi
dr Zinaida Miljković
dr AnaPopović
dr Vesna Kovač,20.01.2022-ne radi

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 13h

17.01.2022. dr Nataša Milović
18.01.2022. dr Marija Stanišić
19.01.2022. dr Tanja Zgradić
20.01.2022. dr Tamara Piljević
21.01.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 20h

17.01.2022. dr Gorčin Čvvorović
18.01.2022. dr Danka Krivokapić
19.01.2022. dr Zinaida Miljković
20.01.2022 dr Ana Popović

21.01.2022 dr Vesna Kovač

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović svaki dan prijepodne,srijedom popodne
dr Slobodan Bulatović 17.01.2022 i četvtak 20.01.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Rad sa covid pacijentima od 08-13h

Bijela:

dr Danilović Iljana-NE RADI
dr Tošić Milica od 07h do 14h,20.01.2022 –ne radi

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 10.01. do 14.01.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Miljković Zinaida OD 14.01.2022
dr Popović Ana –NE RADI
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Piljević Tamara
dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

10.01.2022. dr Kovač Vesna
11.01.2022. dr Topić Sanja
12.01.2022. dr Krivokapić Danka
13.01.2022. dr Kovač Vesna
14.01.2022. drČvorović Gorčin

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

10.01.2022. dr Piljević Tamara
11.01.2022. dr Čeprnić Sanja
12.01.2022. dr Milović Nataša
13.01.2022. dr Zgradić Tanja
14.01.2022. dr Stanišić Marija

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović 10.01.2022 prijepodne,13.01.2022 poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena 10.01.-NE RADI,OSTALE DANE RADI OD 08-15H

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 04.01. do 05.01.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Piljević Tamara
dr Čeprnić Sanja-GOD.ODMOR
dr Stanišić Marija
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja
dr Kovač Vesna
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida-GOD.ODMOR
dr Popović Ana

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

04.01.2022. dr Milovioć Nataša
05.01.2022. dr Stanišić Marija

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

04.01.2022. dr Popović Ana
05.01.2022. dr Čvorović Gorčin

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović 04.01.2022 prijepodne,05.01.2021 poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h

dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

Za vrijeme državnih praznika (01., 02., 03.01.2022.g.),

  • Opšta služba – dežurstva ljekara su od 07-21:00 h.
  • Dečije odjeljenje radi od 07-14:00 h.
  • COVID ambulanta radi od 10-14:00 h.

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Ljekari slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

0d 27.12. do 31.12.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Popović Maja

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja
dr Popović Ana
dr Kovač Vesna
dr Miljković Zinaida –GOD.ODMOR
dr Krivokapić Danka-GOD.ODMOR
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Piljević Tamara
dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja-GOD.ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

27.12.2021. dr Čvorović Gorčin
28.12.2021. dr Kovač Vesna
29.12.2021. dr Topić Sanja
30.12.2021. dr Popović Ana
31.12.2021 dr Čvorović Gorčin

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

27.11.2021. dr Piljević Tamara
28.11.2021. dr Stanišić Marija
29.12.2021. dr Milović Nataša
30.12.2021. dr Zgradić Tanja
31.12.2021 dr Piljević Tamara

Izabrani doktori za žene­­:

27.12. i 30.12.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda –NE RADI

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 20.12. do 24.12.2021.god.

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Milović Nataša-UTORAK NE RADI
dr Zgradić Tanja
dr Čeprnić SanjaNE RADI OD 24.12.2021-16.01.2022
dr Piljević Tamara
dr Stanišić Marija
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Krivokapić Danka –NE RADI DO 31.12.2021
dr Topić Sanja
dr Miljković Zinaida –NE RADI OD 22.12.2021-06.01.2022

dr Popović Ana

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

20.12.2021. dr Milović Nataša
21.12.2021. dr Čeprnić Sanja
22.12.2021. dr Stanišić Marija
23.12.2021. dr Piljević Tamara
24.12.2021. dr Zgradić Tanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

20.11.2021. dr Topić Sanja
21.11.2021. dr Miljković Zinaida
22.12.2021. dr Popović Ana
23.12.2021. dr Kovač Vesna
24.12.2021. dr Čvorović Gorčin

Izabrani doktori za žene­­:

20.12. i23.12.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda –NE RADI

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica NE RADI DO 21.12.2021
dr Gorčin Čvorović RADI 20.12.2021 I 21.12.2021

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 13.12. do 17.12.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Popović Maja
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Krivokapić Danka
dr Kovač Vesna
dr Miljković Zinaida
dr Popović Ana-NE RADI 17.12.2021
dr Topić Sanja GOD.ODMOR DO 15.12.2021
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Piljević Tamara
dr Zgradić Tanja

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

13.12.2021. dr Krivokapić Danka
14.12.2021. dr Miljković Zinaida
15.12.2021. dr Kovač Vesna
16.12.2021. dr Popović Ana
17.12.2021 dr Krivokapić Danka

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

13.11.2021. dr Stanišić Marija
14.11.2021. dr Čeprnić Sanja
15.12.2021. dr Zgradić Tanja
16.12.2021. dr Piljević Tamara
17.12.2021. dr Milović Nataša

Izabrani doktori za žene­­:

13.12. i 16.12.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica GOD.ODMOR
dr Gorčin Čvorović od 07-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 06.12. do 10.12.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Popović Maja

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Piljević Tamara
dr Zgradić Tanja
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Kovač Vesna
dr Miljković Zinaida
dr Krivokapić Danka
dr Popović Ana
dr Topić Sanja-GOD.ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

06.12.2021. dr Milović Nataša
07.12.2021. dr Čeprnić Sanja
08.12.2021. dr Stanišić Marija
09.12.2021. dr Zgradić Tanja
10.12.2021. dr Piljević Tamara

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

06.11.2021. dr Čvorović Gorčin
07.11.2021. dr Krivokapić Danka
08.12.2021. dr Kovač Vesna
09.12.2021. dr Popović Ana
10.12.2021 dr Miljković Zinaida

Izabrani doktori za žene­­:

06.12. i 09.12.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07 do 14h,GOD.ODMOR OD 08.12.2021
dr Gorčin Čvorović od 07-14h od 08.12.2021

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park Doma Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 29.11. do 03.12.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Topić Sanja-GOD.ODMOR
dr Krivokapić Danka
dr Zinaida Miljković
dr Kovač Vesna
dr Popović Ana
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Piljević Tamara
dr Čeprnić Sanja
dr Zgradić Tanja
dr Milović Nataša
dr Stanišić Marija

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

29.11.2021. dr Čvorović Gorčin
30.11.2021. dr Krivokapić Danka
01.12.2021. dr Miljković Zinaida
02.12.2021. dr Popović Ana
03.12.2021 dr Kovač Vesna

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

29.11.2021. dr Piljević Tamara
30.11.2021. dr Zgradić Tanja
01.12.2021. dr Čeprnić Sanja
02.12.2021. dr Milović Nataša
03.12.2021 dr Stanišić Marija

Izabrani doktori za žene­­:

29.11. i 02.12.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 22.11. do 26.11.2021.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Mentović Olivera
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Knežević Dragana

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Stanišić Marija
dr Čeprnić Sanja
dr Milović Nataša
dr Zgradić Tanja
dr Piljević Tamara –GOD.ODMOR
dr Komar Goran –od 08-12h PONEDELJAK,SRIJEDA,PETAK
dr Kolundžić Aleksandra –MED.RADA

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Topić Sanja
dr Krivokapić Danka
dr Miljković Zinaida
dr Popović Ana
dr Kovač Vesna

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12 h

22.11.2021. dr Čvorović Gorčin
23.11.2021. dr Stanišić Marija
24.11.2021. dr Milović Nataša
25.11.2021. dr Zgradić Tanja
26.11.2021 dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 19h

22.11.2021. dr Topić Sanja
23.11.2021. dr Miljković Zinaida
24.11.2021. dr Krivokapić Danka
25.11.2021. dr Kovač Vesna
26.11.2021. dr Popović Ana

Izabrani doktori za žene­­:

22.11. i 25.11.2021. dr Slobodan Bulatović
od 15 h do 19 h
dr Alenka Srdanović ponedeljak, utorak, četvrtak i petak prijepodne, srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo :

dr Bojičić Rosanda 07h do 14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 07do15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111