Dobrodošli na naš sajt

EPIDEMIOLOŠKI NADZOR NAD GRIPOM U SEZONI 2018/2019 god. U HERCEG NOVOM

Gripa slika

Od 40. kalendarske sedmice 2018.god. počela je sezona nadzora nad gripom za sezonu 2018/2019.god. i trajaće do kraja 20. sedmice 2019.god.U tom periodu prati se kretanje obolijevanja od bolesti sličnih gripu i obolijevanja od blažih i težih akutnih respiratornih infekcija uvidom u elektronsku bazu podataka za DZ Herceg Novi.

Na osnovu navedenog epidemiološkog nadzora tokom prve 4 sedmice januara došlo je do porasta u obolijevanju od bolesti sličnih gripu i akutnih respiratornih infekcija u našoj opštini, ali u broju koji je i očekivan za ovo doba godine koje pogoduje širenju respiratornih zaraznih bolesti. U odnosu na isti uporedni period prošle godine postoji značajno povećanje u broju oboljelih. Dalji trend obolijevanja se ne može predvidjeti već se nastavlja dalji epidemiološki nadzor.

Grip je inače kosmopolitsko, akutno zarazno oboljenje respiratornog trakta, prouzrokovano nekim od virusa gripa. To je sezonsko oboljenje koje se javlja najčesće u kasnu jesen i tokom zime u manjim ili većim epidemijama.

Virus se prenosi najčešće kapljično tj. preko kapljica respiratornog sekreta iz disajnih puteva, koje se oslobađaju pri kašlju, kijanju i govoru i dugo lebde u vazduhu noseći u sebi virus. Ulazno mjesto za virus je sluznica gornjih disajnih puteva. Bolest se karakteriše naglim početkom, jezom, drhtavicom i povišenom tjelesnom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i malaksalošću. Može da uslijedi kašalj, curenje iz nosa i gušobolja. Kod osoba sa oslabljenom otpornošću organizma moguć je razvoj ozbiljnih komplikacija. Zato se tim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija preporučuje vakcinacija kao najefektivnija mjera prevencije gripa.

Vakcina se može primiti tokom cijele sezone trajanja nadzora nad gripom, ali je najbolje vrijeme za vakcinaciju prije početka širenja virusa u populaciji, da bi se stvorila zaštitna antitjela za 2-3 sedmice od vakcinacije.
U DZ Herceg Novi vakcinacija protiv sezonskog gripa je počela 1.oktobra 2018. god. i vakcinisano je oko 1000 osoba. Vakcina još uvijek imamo dovoljno,tako da svako ko se nije do sada vakcinisao, a pripada rizičnoj grupi preporučuje se vakcinacija.

Grupe stanovništva kojima se preporučuje vakcinacija su:
-sve osobe starije od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema,
kardiovaskularnog sistema i bubrega, osobe koje se liječe od metaboličkih poremećaja (kao što je šećerna bolest), lica sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema uključujući i lica sa HIV/AIDS- om, kao i osobe koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije;
-sve osobe starije od 65 godina, hronično oboljele osobe koje žive u kolektivnom
smještaju, zdravstveni radnici i njihovi saradnici, a naročito je bitno da budu vakcinisani zaposleni na odjeljenjima intenzivne njege, neonatalne njege i u stacionarima za hronično oboljela lica;
-Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje vakcinaciju trudnica (u saglasnosti sa ginekologom koji vodi trudnoću), kao i djece uzrasta od 6 mjeseci do pet godina.
Kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti bitno je pridržavati se i opštih mjera prevenciju.

Pod opštim mjerama prevencije se podrazumijeva:
-redovno provjetravanje prostorija,
-izbjegavanje bliskih kontakata sa oboljelim osobama,
-izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veliki broj ljudi kao i
izbjegavanje javnih skupova,
-redovno pranje ruku i izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta nečistim rukama,
-korišćenje papirnih maramica prilikom kijanja i kašljanja ukoliko imate simptome
gripa(koje nakon korišćenja odlažete u kantu za otpatke),
-ukoliko obolite od gripa ne idite na posao, niti šaljite djecu sa simptomima u škole, vrtiće ili igraonice; ostanite kod kuće ako ste bolesni, ne izlažite druge virusu; preležite gripu i oporavite se,
-praktikovanje zdravih životnih navika koje podrazumijevaju adekvatnu ishranu sa
dosta svježeg voća i povrća i fizičku aktivnost, kao i dovoljno sna.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111