Dobrodošli na naš sajt

Kontakt

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Herceg Novi

Radno vrijeme: 07 – 21 h

1. Centralna zgrada Doma zdravlja Herceg-Novi:
Ulica: Nikole Ljubibratica 1
Telefon: 031 343-111
Fax: 031 343-027
Info pult – telefon/Viber: 067/743-444

Brojevi lokala:
Call centar – 110
Internistička ambulanta – 116
RTG – 118
Fizikalna – 119
Pedijatrija – 123
Dispanzer za žene – 125
Mikrobiologija – 126
Laboratorija – 146
Dispanzer za medinicinu rada – 149
Dispanzer opšte medicine – 240

2. Ambulanta Igalo:
Ulica: Norveška 8
Telefon: 031/331-333

3. Ambulanta Bijela:
Ulica: Bijela b.b
Centrala: 031/338-608
Telefon: 031/671-708

Email adrese:

 • Direktor: direktor@domzdravljahn.me
 • Kabinet direktora: kabinet@domzdravljahn.me
 • Pomoćnik direktora: pom.dir@domzdravljahn.me
 • Sekretarica: sekretarica@domzdravljahn.me
 • Tehnička služba: tehnika@domzdravljahn.me
 • Šef finansija: seffinansija@domzdravljahn.me
 • Finansijska služba: finansije@domzdravljahn.me
 • Računovodstvo: racunovodstvo@domzdravljahn.me
 • Pravna služba: pravnik@domzdravljahn.me
 • Glavna sestra: gl.sestra@domzdravljahn.me
 • Prevencija: prevencija@domzdravljahn.me
 • Medicina rada: medicina.rada@domzdravljahn.me
 • Zaštitnik prava pacijenata: zastitnik.prava.pacijenata@domzdravljahn.me

Telefoni:

Sestre izabranih doktora:

 • Jedinica za patronaža – 067/604-464
 • Odjeljenje hemodijalize – 069/307-093
 • Izabrani doktor za djecu – 069/185-569
 • Psihijatrijska ambulanta – 069/374-679

Izabrani doktori za odrasle:

 • dr Zinaida Miljković – 069/374-677
 • dr Vesna Kovač – 067/605-826
 • dr Sanja Čeprnić – 067/605-803
 • dr Sanja Topić – 067/605-822
 • dr Goran Komar – 067/605-799
 • dr Gorčin Čvorović – 067/259-969
 • dr Danka Krivokapić – 067/897-898
 • dr Marija Stanišić – 067/745-200
 • dr Tanja Zgradić – 067/300-537
 • dr Nemanja Rajković – 067/149-505
 • dr Rosanda Bojičić Delić (na specijalizaciji)
 • dr Nataša Milović (na specijalizaciji)

Ambulanta Igalo, izabrani doktor za odrasle – 067/300-553

Ambulanta Bijela

 • Izabrani doktor za odrasle – 067/300-531
 • Izabrani doktor za djecu – 067/300-532

Izabrani doktori za djecu

 • HPV vakcinacija kont.tel. 067/725-111
 • Zakazivanje, interesovanja, informacije svakog radnog dana od 13-15:00 h za djecu uzrasta od 10-13 godina.
 • dr Maja Popović – 067/309-641
 • dr Olivera Mentović – 067/125-174
  Zakazivanje pacijenata za gore navedene doktorice:

  • u I smjeni je od 07:00 do 09:00 h
  • u II smjeni od 14:00 do 16:00 h.
 • dr Dragan Maksimović
  Zakazivanje pacijenata:

  • u I smjeni je od 09:00 do 11:30h
  • u II smjeni od 14:00 do 16:00 h.

Medicina rada:

 • dr Aleksandra Kolundžić

1. Internistička ambulanta: 067/002-593
2. RTG i UZ dijagnostika: 067/002-591
3. Oftalmološka ambulanta: 067/002-594
4. Jedinica za fizikalnu terapiju (DZ Herceg Novi): – 067/300-546
5. Higijensko epidemiološka služba (HES): – 067/072-068

 • Glavna sestra: Darija Petrović – 031/343-154
 • Sekretarica direktora – 031/343-155

Kontakt forma:

  Vaše ime (obavezno)

  Email (obavezno)

  Naslov poruke

  Poruka