Dobrodošli na naš sajt

Medicina rada i sportska medicina

Ambulanta službe medicine rada nalazi se u glavnoj zgradi Doma zdravlja.

Sistem zaštite zdravlja zaposlenih i zaštite na radu normiran je setom zakonskih propisa.

Medicina rada sprovodi specifičnu zdravstvenu zaštitu, usklađuje biološke osobine organizma sa zahtjevima posla. Cilj medicine rada je očuvanje zdravlja, sprečavanje povreda na radu, profesionalnih bolesti i invalidnosti.

U tom cilju služba medicine rada Doma zdravlja Herceg Novi pruža sledeće usluge:

  1. Ljekrasko uvjerenje o sposobnosti za rad pri zapošljavanju na radnim mjestima bez povećanog rizika i radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima rada (prethodni, periodični, vanredni i sistematski pregledi).
  2. Pregled pomoraca (prethodni, redovni, kontrolni i vanredni).
  3. Pregled vozača amatera A i B kategorije (prije početka osposobljavanja, redovni i nadzorni ).
  4. Pregled vozača profesionalaca C,D,E kategorije (prije osposobljavnja, kontrolni i vanredni ).
  5. Pregledi za rukovanje i nošenje vatrenog oružja.
  6. Ljekaraska uvjerenja za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista.
  7. Ljekarska uvjerenja za spasioce.
  8. Ljekarska uvjerenja u postupku za dobijanje državljanstva, boravka i radne dozvole u Crnoj Gori.
  9. Ocjena radne sposobnosti i davanje ekspertize .
  10. Ljekarska uvjerenja za druge potrebe(sportske sudije, posao sudskog vještaka, radi životnog osiguranja…).

Ljekarska uvjerenja se mogu dobiti srijedom 07:00 do 15:00 časova, kao i svakog radnog dana posle zakazanih pacijenata.

Telefon: +382 31 343 111, lok. 149