Dobrodošli na naš sajt

Međunarodni dan porodice

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Međunarodni dan porodice prvi put je obilježen 1994.godine pod sloganom “ Da porodični dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”.

Generalna skupština UN proglasila je ovaj datum kao dan promovisanja svijesti o važnosti porodice, podsticanje javnosti na pružanju podrške porodicama i ukazivanja na potrebu da se društveni resursi usmjere u korist nje, u cilju poboljšavanja kvaliteta života svake jedinke i zajednice kao cjeline.

Porodica je centar života i nikad ne treba prestati da je cijenite. Nedostatak porodice ili porodični problem stvaraju najtužnije ljudske priče”.

Šta je porodica?

Pod modernom porodicom podrazumjeva se mala društvena grupa koja nastaje na temelju društveno priznate veze supružnika (brak) i njihove rođene ili usvojene djece. Osnovna funkcija porodice je socijalizacija potomstva i održavanje psihičke stabilnosti odraslih članova porodice. Dakle, porodicu čine: bračna veza supružnika, rađenje i odgajanje djece, domaća podjela rada, staranje o egzistenciji srodnika. Ono što čini porodicu različitom od drugih zajednica jeste atmosfera intimnosti, privrženosti i briga svih članova porodice. Suština porodičnog odnosa je rađanje i podizanje djece, pravilno usmjerenje i podrška . Poput škole koja se zasniva na didaktičkom trouglu: učenik, nastavnik i gradivo, tako je i porodica neraskidiva veza između roditelja i djece.

Postoje različite forme porodičnog života, od egzistencijalnog minimuma koji čine majka i dijete ili otac i dijete, i takvu vrstu porodice nazivamo nepotpuna porodica, pa sve do proširenih porodica, porodičnih zadruga, u kojima žive više generacija. Funkcije porodice su brojne: ekonomske, biološke, socijalne, psihološke, duhovne. Najvažnija je funkcija socijalizacije ili uvođenje djeteta u život i društvo.

Porodica je zaštićena od strane UN-a i formalno, i to putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana porodice su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti ,zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.

Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni na pružanju podrške porodici, razne organizovane događaje,edukativne radionice i koncerte. Ono najvažnije je možda istaći da je zdrava porodica kamen temeljac za zdravo društvo, i ujedno ako njegujemo odnose u porodici mi pravimo temelj za budućnost ne samo za članove jedne porodice ,nego za čitavo društvo.

Porodica je kompas koji nas vodi. Ona je inspiracija da dosegnemo velike visine i naša udobnost kada ponekad posustanemo”.

 

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111