Dobrodošli na naš sajt

O nama

Direktor: Aleksa Đekić, dipl. pravnik
Pomoćnik direktora: dr Biljana Dapčević
Glavna sestra: Petranka Arsova
……………………………………………………….

Dom zdravlja Herceg Novi je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite u opštini Herceg Novi. Reforma zdravstvenog sistema postavila je nove principe organizacije primarne zdravstvene zaštite, koja se ostvaruje preko izabranog doktora. Građani biraju izabranog doktora.

Podršku timu izabranog doktora pruža Dom zdravlja kao referentni centar primarne zdravstvene zaštite. JZU Dom zdravlja Herceg Novi ostvaruje PZZ u četiri objekta na teritoriji opštine Herceg Novi i to:
– centralna zgrada Doma zdravlja, površine 4.500m2
– ambulanta Igalo, površine 120m2
– ambulanta Topla, površine 195m2 i
– zdravstvena stanica Bijela, površine 760m2

Prostor svih objekata opremljen je odgovarajucom medicinskom i drugom opremom( u skladu sa važecim standardima), koja pruža mogucnost davanja kvalitetne i odgovarajuce zdravstvene zaštite. U Domu zdravlja zaposleno je 122 radnika.

Opština Herceg Novi ima 26.000 osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje, a nešto više od 28.000 stanovnika. Broj i struktura osiguranika uslovljava broj i organizacionu strukturu zaposlenih u Domu zdravlja. Dakle, svoju djelatnost Dom zdravlja Herceg Novi ostvaruje preko sljedecih službi:

I. Izabrani doktori
1. ID za odrasle
2. ID za djecu
3. ID za žene
4. Izabrani stomatolog

II. Centri za podršku
1. Centar za plucne bolesti
2. Centar za dijagnostiku
3. Centar za mentalno zdravlje
4. Centar za djecu sa posebnim potrebama
5. Centar za prevenciju

IV. Jedinice za podršku
1.Jedinica za patronažu
2.Jedinica za fizikalnu terapiju
3.Sanitetski prevoz

V. Ostale djelatnosti
1. Medicina rada

VI. Hemodijaliza

U Domu zdravlja rade sljedece specijalističke službe
– oftalmološka
– internistička
– hiruška

Nekoliko puta sedmično postoji mogucnost korišcenja specijalističkih usluga
– fizijatra
– ortopeda
– urologa

Tokom cijele godine, a posebno u l jetnjem periodu veliki je priliv turista, poslovnih ljudi, studenata i dr., tako da se broj ljudi skoro udvostručuje. Naša ustanova ima kapacitet da odgovori i ovim povecanim zahtjevima za zdravstvenom zaštitom. Pacijentima koji nisu osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje CG, zdravstvena zaštita se pruža u skladu sa važecim međunarodnim ugovorima.

Pružajuci zdravstvenu zaštitu stanovništvu, svakodnevno sarađujemo sa ustanovama drugog nivoa (opšte i spec. bolnice), Institutom za javno zdravlje i Kliničkim centrom Crne Gore.

Dom zdravlja posjeduje informacioni sistem koji omogućava pregled kompletne zdravstvene dokumentacije svakog registrovanog pacijenta na jednom mjestu. Elektronski karton postao je osnovni medicinski dokument.