Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

Hiv Aids logo

Evropska nedjelja testiranja na HIV i hepatitise

Od 22. do 29. novembra 2019. godine u Evropi se, po sedmi put, obilježava nedjelja testiranja na HIV i hepatitise. Institut za javno zdravlje Crne Gore se, i ove godine, pridružuje organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope u obilježavanju ove inicijative. Cilj obilježavanja Evropske nedjelje testiranja je podizanje svijesti o značaju testiranja i ranog otkrivanja bolesti, kao i ukazivanje na značaj obezbjeđivanja veće pristupačnosti testiranju onima koji su u
povećanom riziku od ovih infekcija.

Tema ovogodišnje akcije je „Testiraj. Liječi. Zaštiti“, a cilj je, osim povećanja svijesti o korisnosti testiranja, i isticanje značaja integrisanog pristupa testiranju (integrisano testiranje na HIV, hepatitis B, hepatitis C i druge polno prenosive infekcije).

Akcija testiranja će se u Domu zdravlja Herceg Novi sprovoditi od 22. do 29. novembra
2019. godine u prostorijama Savjetovališta za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i
testiranje na HIV od 08h do 18h radnim danima , a u dane vikenda od 8-12h.

Ključne poruke za opštu populaciju:
– Bolje je saznati svoj HIV / hepatitis status što ranije, jer rano započinjanje liječenja može poboljšati kvalitet života, produžiti očekivano trajanje života, a kod infekcije hepatitisom
C može dovesti i do izliječenja.
– Liječenje smanjuje mogućnost prenosa infekcija na neinficirane osobe.
– Oko 95% osoba prihvata da se testira na HIV / hepatitis ukoliko testiranje ponudi ljekar.
– Prilikom testiranja na HIV / hepatitis, zdravstveni radnici poštuju etički kodeks koji sačinjavaju: pristanak na testiranje, povjerljivost, korektno savjetovanje uz saopštavanje
rezultata testa i upućivanje na liječenje uz promociju zaštite ljudskih prava osoba koje su inficirane HIV-om i hepatitisom.

Povećanje svijesti o korisnosti testiranja na HIV i hepatitis vodi ka ranom otkrivanju infekcije, ranijem započinjanju liječenja i unapređenju kvaliteta života inficiranih osoba, a ujedno i
smanjuje troškove zdravstvene zaštite i liječenja.

Naučni dokazi nedvosmisleno ukazuju na dobrobiti testiranja i ranog utvrđivanja HIV/hepatitis statusa.

Hiv Test logo

Sedmica testiranja na HIV/AIDS-DPST

Povodom evropske nedelje testiranja na HIV I Hepatitise obavještavamo sve zainteresovane da će se u Domu Zdravlja od 22.11. do 29.11. obavljati besplatno savjetovanje i testiranje na HIV i savjetovanje o hepatitisima u prostorijama savjetovališta, koje se nalazi u Domu Zdravlja, ulaz broj 3 – drugi sprat.

Radno vrijeme je od 8-18h radnim danima, a vikendom od 8-12h. Informacije se mogu dobiti putem telefona 343-111 lokal 107.

Svjetski dan Dijabetesa slika

Šećerna bolest predstavlja stanje povišene vrijednosti šećera u krvi koje ako dugo traje i ako se ne reguliše  može dovesti do nastanka komplikacija na srcu, mozgu, bubrezima , očima. Oboljeli od šećerne bolesti kraće žive a imaju i smanjen kvalitet života.

Sve veći broj ljudi u svijetu i kod nas oboljeva od ove bolesti .Glavni krivci za to su nezdravi način ishrane , stres nedovoljna fizička aktivnost  koji   uz određene  faktore koje nasljeđujemo dovode do nastanka gojaznosti  i šećerne bolesti.

Danas u svjetu od šećerne bolesti boluje preko 400 miliona ljudi ili svaka 11. osoba. U Crnoj Gori  od šećerne bolesti boluje 50-60 000 stanovnika , sa učestalošću od 12% što nas svrstava u sam evropski vrh.

Glavni simptomi šećerne bolesti su pojačana žeđ i glad,  učestalije mokrenje, gubitak u tjelesnoj težini, smetnje sa vidom. Više od polovine bolesnika nemaju simptome  i ne znaju da su bolesni.

Pravilna ishrana, fizička aktivnost  dobitna su kombinacija u prevenciji i regulaciji šećerne bolesti. Preporuke IDF-a ( Internacionalne dijabetološke asocijacije) su da se bavimo fizičkom aktivnošću najmanje 30-50  minuta svaki ili svaki drugi dan i da unosimo najmanje tri porcije povrća dnevno uključujući i zeleno lisnato povrće, tri porcije voća, da pijemo vodu, kafu ili čaj umjesto voćnih sokova, zaslađenih i gaziranih napitaka, jedemo nemasno meso , smanjimo unos alkohola i koristimo  integralne žitarice i zdrave masnoće ( maslinovo,  suncokretovo ulje)

Svjetski dan borbe šećerne bolesti (World Diabetes Day) je kampanja sa ciljem skretanja pažnje na problem dijabetesa u svijetu. Obilježava se svake godine 14. novembra na rođendan Fredericka Bantinga koji je sa Charlesom Bestom doprinjeo otkriću insulina 1922. godine .

Logo Svjestkog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa. Ovogodišnji moto Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti je Porodica i dijabetes. Uspjeh liječenja pacijenata sa dijabetesom zavisi od ljekara i savremene terapije ali i od toga koliko je bolesnik motivisan. Svaka hronična bolest dovodi do toga da pacijent postane depresivan da se umori od liječenja, kontrola , pridržavanja svih  uputstava. I upravu tu bitnu ulogu ima porodica koja treba da prepozna to posustajanje  , gubitak energije i volje za liječenjem kod svog člana  i da ga podrži.

U tom cilju će i u našem gradu,i u Domu Zdravlja i OB Meljine  14. novembra biti organizovano obilježavanje ovog dana mjerenjem  šećera u krvi, upitnicima za procjenu rizika od oboljevanja, edukativnim predavanjima, šetnjom. Program u OB Meljine počinje u 09 h  dok su aktivnosti u Domu zdravlja odvijaju tokom cijelog dana.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111