Dobrodošli na naš sajt

Obavještenje – Vakcinacija protiv sezonskog gripa

Gripa slika

Vakcinacija protiv sezonskog gripa će se obavljati od 30.10.2020. godine u centralnoj zgradi Doma zdravlja i ambulanti Bijela radnim danima  u  vremenskom periodu od 7 do 21 čas, a u ambulanti Igalo od 7 do 14 časova. Termin za vakcinaciju građani mogu zakazati putem telefona.

Vakcinacija stanovništa sprovodi se u cilju smanjenja učestalosti obolijevanja,prevencije mogućih komplikacija i teških oblika obolijevanja, prenošenja virusa u porodici, kolektivu i populaciji, a samim tim očuvanja sopstvenog zdravlja i održavanja kolektivnog imuniteta populacije.

Davanje vaccine je indikovano kod svih građana starosti preko 65 godina, trudnica, djece starije od šest mjeseci, hroničnih bolesnika, lica sa smanjenom funkcijom imunološkog
sistema uključujući i lica sa HIV/AIDS-om, osoba koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije i zdravstvenih radnika.

Brojevi telefona za zakazivanje termina za vakcinaciju
Izabrani doktori za odrasle:

031 343 111/lokal 110, 249 i 250

Dr V. Kovač 067 605 826
Dr T. zgradić 067 300 537
Dr S. Čeprnić 067 605 803
Dr G. Komar 067 605 799
Dr A. Kolundžić 067 605 509
Dr D. Krivokapić 067 897 898
Dr S. Topić 067 605 822
Dr Z. Miljković 069 374 677
Dr N. Milović 067 259 969

Ambulanta Bijela 031 671 708
Ambulanta Igalo 031 331 333
Izabrani doktori za djecu 069 185 569

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111