Dobrodošli na naš sajt

Prijava protiv dr Komara i NN lica

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Dom zdravlja u Herceg Novom podnio je juče prijavu Upravi policije
protiv dr Komara i NN lica, zbog nepravilnosti u finansijskom poslovanju
za prethodni period. Nakon detaljnog pregleda finansijske
dokumentacije za prethodni period, odnosno tokom rada dr Komara,
uočene su nepravilnosti zbog kojih je prijava predata nadležnim
institucijama.

Upravi policije je po njihovom zahtjevu za urgenciju, a vezano za
krivičnu prijavu koja se tiče Kovid vakcinacije i nepravilnosti s tim u
vezi, Dom zdravlja u Herceg Novom na dalje postupanje dostavio je svu
traženu dokumentaciju uključujući i nalaz komisije Doma zdravlja.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111