Dobrodošli na naš sajt

Projekat unapređenja znanja i vještina ljekara i članova komisija za kontrolu kvaliteta o bezbjednosti pacijenata

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE

SEMINAR ZA ZAPOSLENE DOMA ZDRAVLJA HERCEG NOVI

PROJEKAT UNAPREĐENJA ZNANJA I VJEŠTINA LJEKARA I ČLANOVA KOMISIJA ZA KONTROLU KVALITETA O BEZBJEDNOSTI PACIJENATA

Institut za javno zdravlje Crna Gore (IJZCG) realizuje projekat pod nazivom: „Unapređenje znanja i vještina ljekara i članova komisija za kontrolu kvaliteta o bezbjednosti pacijenata-esencijalnom aspektu u kontinuiranom poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite“. Navedeni projekat, koji je namijenjen za edukaciju ljekara i članove komisija za kontrolu kvaliteta na primarnom nivou zdravstvene zaštite, odnosno, za zaposlene u crnogorskim domovima zdravlja, realizuje se uz podršku Razvojne pomoći Republike Bugarske a posredstvom bugarske Ambasade u Podgorici.

U okviru projekta stručni tim Odjeljenja za zdravstvenu politiku i menadžment Centra za razvoj zdravstvenog sistema IJZCG-a, održaće predavanja za ljekare i članove Komisije za kontrolu kvaliteta Doma zdravlja Herceg Novi u hotelu „Palmon Bay“ u ponedjeljak, 17. maja u dvije smjene u terminima od 9,30h do 13,45h i od 15,30h do 19,45h.

Na seminaru će biti održana sljedeća predavanja:

  • Kvalitet Zdravstvene zaštite,

  • Bezbjednost pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite,

  • Indikatori kvaliteta zdravstvene zaštite,

  • Nebezbjedna zdravstvena zaštita-skupa zdravstvena zaštita, i

  • COVID-19: vakcinacija kao protivepidemijska mjera i zajednički javno zdravstveni izazov.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111