Dobrodošli na naš sajt

Populaciono savjetovalište

Savjetovalište za prevenciju HIV/AIDS

Dobrovoljno,povjerljivo i besplatno testiranje na Hiv.
Edukativne radionice za učenike
Edukativno-informativne radionice za zdravstveno osoblje
Pozitivna prevencija ( Hiv + klijenata)
Kampanje – po kalendaru zdravlja

Radno vrijeme:
Ponedeljak od 14h do 18 h
Utorak od 14h do 18 h
Srijeda od 14 h do 18 h
Telefon: 069/374-673

Savjetovalište za prevenciju Dijabetesa tip 2

* prevencija dijabetesa i prevencija hroničnih komplikacija dijabetesa
* podrška kontroli dijabetesa i komplikacija
* edukacija ljekara i zdravstvenih profesionalaca
* edukacija pacijenata
* unapređenje registra pacijenata i visokorizičnih osoba

Program prevencije dijabetesa tip 2 sprovodi se:
1. po tipu individualnog rada
2. rad u grupi
3. telefonske konsultacije
4. kampanje-po kalendaru zdravlja

Jedan tematski ciklus za grupu traje deset časova, izvode ga izabrani ljekari. U savjetovalište se besplatno određuje vrijednost šećera u krvi, vrijednost glikoliziranog hemoglobina u krvi, a za teže pokretne bolesnike organizuje se kućna posjeta i savjeti.

Telefon: 069/374-673