Dobrodošli na naš sajt

Savjetovalište za mlade

Ciljna grupa su mladi od 9 do 27 godina:
* učenici
* studenti
* nezaposleni mladi
* zaposleni –radnička mlada populacija

Sprovodi se program prevencije pušenja i odvikavanje od pušenja. Odvikavanje od pušenja sprovodi se po metodi McFarlandovog programa. Program se sprovodi pet dana.

U radu savjetovališta koristimo sljedeće metode:
1. individualni intervju
2. grupni zdravstveno-vaspitni rad
3. edukativno-informativne radionice
4. predavanja-interaktivna
5. seminare
6. javni nastupi putem medija
7. prigodne kampanje – prema kalendaru zdravlja
8. informacije putem telefona

Telefon: 069/374-650