Dobrodošli na naš sajt

U saradnji sa defektolozima-somatopedima, organizuje  se program za Podršku roditeljima i djeci u ranom razvoju

Defektolozi slika

JZU DZ HERCEG-NOVI

Centar za djecu sa posebnim potrebama

Herceg-Novi, Nikole Ljubibratića 1

Tel/ Fax 031 343 027, 031 342 942,

E-mail: cenzapod@t-com .me

 

Poštovani roditelji,

 

Dom zdravlja Herceg Novi, u saradnji sa defektolozima-somatopedima, organizuje  program za Podršku roditeljima i djeci u ranom razvoju.

Prvi sastanak grupe planiran je za septembar ove godine. Pozivaju se zainteresovani roditelji da se jave i obezbjede svoje mjesto u grupi.

 

PRIJAVE SE MOGU OBAVITI  LIČNO NA ŠALTERU CENTRA ZA PODRŠKU DJECI, KAO I POZOVOM ( 031-343-111, LOKAL 152- SESTRA BOBANA).

 

Realizatori programa: dipl.defektolozi Jelisavka Gavranić i Suzana Koletić

Kontakt e-mail adrese:

Jelisavka, jelisavka.gavranic@gmail.com

Suzana, suzana.koletic@gmail.com

 

Vrijeme realizacije programa: 8 mjeseci

Cilj programa:

Podstaći razvojni potencijal djeteta,umanjiti ili otkloniti postojeće smetnje i podsticati izgradnju kompenzacijskih sposobnosti.

Roditelje podstaći i osposobiti da unaprijede razvoj svog djeteta u okviru porodičnog vaspitanja.

Izgraditi takvu vezu između roditelja i djeteta koja će podsticajno djelovati na razvoj.

Ciljne grupe:

a)Roditelji tipične djece i roditelji djece sa odstupanjima u psihofizičkom razvoju (0-6god).

Broj roditelja koji bi prošli program je 20 i bili bi podijeljeni u dvije grupe. Za jednu grupu roditelja obuka bi trajala četiri mjeseca(jednom mjesečno edukativne radionice).

b)Djeca od 0do 6 godina sa odstupanjima u razvoju i riziko djeca

Individualna stručna podrška je planirana jednom mjesečno i podrazumijeva rad jednog defektologa sa jednim djetetom u trajanju od 30 minuta. Broj dolazaka defektologa zavisi od broja djece određene za individualni rad.

 

 

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111