Dobrodošli na naš sajt

Zaštitnik prava pacijenata

Na osnovu Zakona o pravima pacijenta ( „Sl.list RCG „ br. 40/2010 ) pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zadravstvene ustanove može podnijeti prigovor zaštitniku prava pacijenta. Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanoj formi, a zaštitnik prava pacijenta je dužan da u roku od tri dana utvrdi sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavjesti podnosioca prigovora.

Zaštitnik prava pacijenta :
Jelovac Dušan, diplomirani pravnik
Mobilni telefon: 069/374-589.
Email: pravnik@domzdravljahn.me