Dobrodošli na naš sajt

UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSI

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Okruglom stolu koji je organizovan 07.11.2023. godine u Baru, u organizaciji slijepih za Bar i Ulcinj pod nazivom „ UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSI“ JZU Dom zdravlja Herceg Novi imala je svog predstavnika.

Za okruglim stolom bilo je riječi o aktuelnim temama iz oblasti zdravstva, uklanjanje administrativnih, informacionih, arhitektonskih i drugih barijera u oblasti zdravstvene zaštite koje onemogućavaju ravnopravan položaj osoba sa invaliditetom. Razmatralo se koji su modaliteti neophodni da bi se nivo zdravstvene usluge poboljšao i postao pristupačan ovoj ranjivoj grupaciji. Ono na šta se stavio poseban akcenat, pored pomagala koja su produžena ruka za dostojanstven život, a koja se često olako shvataju, jesu duže liste čekanja za određene preglede koji su ovim licima od životnog značaja. Težak i trnovit put osoba sa invaliditetom, čini još težim manjak znanja, nedostatak empatije u okruženju i nedovoljna edukovanost lica koja su u direktnom kontaktu sa njima.

Naša ustanova otvorena je za saradnju, sugestije, predloge u cilju podizanja kvaliteta usluga lica sa invaliditetom.

Menadžment Doma zdravlja.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111