Dobrodošli na naš sajt

Hemodijaliza

Odjeljenje za hemodijalizu u Domu zdravlja postoji od 1997.g. Raspolaže sa 8 (osam) dijaliznih mjesta raspoređenih u tri sale. Odjeljenje je opremljeno sa 8 (osam) dijaliznih aparata novije i najnovije generacije i dobrim postrojenjem za obradu vode (reverzna osmoza). Grijanje je centralno, sve prostorije su klimatizovane, KTV, internet.

Usluge se pružaju bolesnicima na hroničnom programu hemodijalize sa područja opštine Herceg Novi, kao i turistima.

Glavna odlika rada odjeljenja je poštovanje visokih standarda moderne dijalize kroz primjenu efikasnih dijaliznih modaliteta ( on-line HDF, high efficiency HD), i pridržavanje strogih principa antisepse. Brigu o bolesnicima vodi dobro i kontinuirano obučavan tim, a u saradnji sa ostalim službama Doma zdravlja, kao i KCCG kao referentnom ustanovom.

Telefon: +382(0)69307093
E-mail: dijalizahn@gmail.com