Dobrodošli na naš sajt

Izabrani doktor

Izabrani doktor vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje.
Izabrani doktor može biti biran sve dok se ne postigne maksimalni broj ili osiguranika ili koeficijenata, koji je propisan odlukom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Obim rada i set aktivnosti i obaveza izabranog doktora su precizno definisane i detaljno utvrđene u osnovnom paketu zdravstvenih usluga za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Izabrani doktor može da bude:
– Za odrasle, iznad 15 godina,
– Za djecu do 15 godina – pedijatar,
– Za žene – ginekolog,
– Izabrani stomatolog.

izabrani_doktor

Izbor i promjena izabranog doktora se radi u centralnoj zgradi doma zdravlja ili na lokaciji gdje radi doktor kojeg osiguranik zeli da bira ili promjeni.
Izbor doktora vrsi se najmanje na jednu godinu.

Izabrani doktori rade na četiri lokacije:

I. CENTRALNA ZGRADA DOMA ZDRAVLJA

a. Izabrani doktor za odrasle
b. Izabrani doktor za djecu
c. Izabrani doktor za žene
Radno vrijeme od ponedeljka do petka od 07:00 do 21:00 časova
*Izabrani doktor za odrasle – vikendom od 07:00 – 19:00 časova
*Izabrani doktor za djecu – vikendom od 07:00 – 14:00 časova

II. AMBULANTA TOPLA

Izabrani doktor za odrasle
Radno vrijeme od ponedeljka do petka od 07:00 do 14:00 časova

III. AMBULANTA IGALO

Izabrani doktor za odrasle
Radno vrijeme od ponedeljka do petka od 07:00 do 14:00 časova
*subotom od 07:00 – 14:00 časova

IV. ZDRAVSTVENA STANICA BIJELA

Izabrani doktor za odrasle
Radno vrijeme: od ponedeljka od petka od 07:00 do 14:00,
*subotom od 07:00 – 14:00 časova

Za sve hitne slučajeve neprekidno radi služba Hitne medicinske pomoći koja se takođe nalazi u centralnoj zgradi Doma zdravlja Herceg-Novi ( broj 124 )

V. IZABRANI STOMATOLOG

Stomatološku zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju preko izabranog stomatologa. Pravo na stomatološku zdravstvenu zaštitu iz obaveznog osiguranja imaju djeca do 18 godina, trudnice, stariji od 65 godina života i svi osiguranici u hitnim stanjima iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite. Osobe izmedju 18 i 65 godina starosti plaćaju usluge po utvrdjenom cjenovniku.
U glavnoj zgradi Doma zdravlja nalazi se 6 privatnih stomatoloških ambulanti sa zubnom tehnikom, a u zdravstvenoj stanici u Bijeloj i na Toploj I radi po jedna privatna stomatološka ambulanta.

Centralna zgrada Herceg Novi
07:00-14:00 i 14:00-21:00 časova

Zdravstvena stanica Igalo, Topla i Bijela
07:00-14:00 časova