Dobrodošli na naš sajt

Obavještenja

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 03.10. do 07.10.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Maja Popović
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Kolundžić Aleksandra – GOD. ODMOR
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Tamara Piljević –GOD. ODMOR do 05.10.2022.
dr Sanja Čeprnić – GOD. ODMOR
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić – GOD. ODMOR od 05.10.2022.

COVID ambulanta prijepodne od 10:30h do 13h

03.10.2022 dr Sanja Topić
04.10.2022. dr Ana Popović
05.10.2022. dr Danka Krivokapić
06.10.2022. dr Vesna Kovač
07.10.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 17:30h do 20h

03.10.2022. dr Marija Stanišić
04.10.2022. dr Marija Stanišić
05.10.2022. dr Tanja Zgradić
06.10.2022. dr Tamara Piljević
07.10.2022. dr Nemanja Rajković

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

dr Đorđe Daničić GOD.ODMOR do 05.10.2022.
dr Gorčin Čvorović od 07-14h do 05.10.2022.

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana – GOD. ODMOR
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Djecije odjeljenje JU Dom Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 26.09. do 30.09.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr  Dragana Knežević-29.09.i 30.09.2022 ne radi
dr  Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr  Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Maja Popović-29.09. i 30.09.2022 ne radi

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr  Tamara Piljević –GOD.ODMOR
dr  Sanja Čeprnić
dr  Nemanja Rajković
dr  Tanja Zgradić
dr  Marija Stanišić
dr  Kolundžić Aleksandra-god.odmor
dr  Komar Goran –srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr  Sanja Topić
dr  Vesna Kovač
dr  Ana Popović
dr  Zinaida Miljković
dr  Danka Krivokapić

COVID ambulanta prijepodne od 10:30h do 13h

26.09.2022. dr Sanja Čeprnić
27.09.2022. dr Tanja Zgradić
28.09.2022. dr Marija Stanišić
29.09.2022. dr Nemanja Rajković
30.09.2022. dr Marija Stanišić

COVID ambulanta poslijepodne od 17:30h do 20h

26.09.2022. dr Ana Popović
27.09.2022. dr Vesna Kovač
28.09.2022. dr Danka Krivokapić
29.09.2022. dr Sanja Topić
30.09.2022. dr Zinaida Miljković

Izabrani doktori za žene­­:

dr  Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

dr Đorđe Daničić GOD.ODMOR
dr Gorčin Čvorović od 07-14h

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h-26.09.2022 ne radi

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od  15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 19.09. do 23.09.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević-od 21.09.2022
dr Maja Popović-23.09.2022 ne radi

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Ana Popović
dr Vesna Kovač
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Kolundžić Aleksandra-god.odmor od 22.09.2022
dr Komar Goran –GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Čeprnić-23.09.2022 NE RADI
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić
dr Tamara Piljević –GOD.ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10:30h do 13h

19.09.2022. dr Ana Popović
20.09.2022. dr Zinaida Miljković
21.09.2022. dr Danka Krivokapić
22.09.2022. dr Sanja Topić
23.09.2022. dr Vesna Kovač

COVID ambulanta poslijepodne od 17:30h do 20h

19.09.2022. dr Tanja Zgradić
20.09.2022. dr Marija Stanišić
21.09.2022. dr Nemanja Rajković
22.09.2022. dr Sanja Čeprnić
23.09.2022. dr Marija Stanišić

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslijepodne,23.09.2022 NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

dr Đorđe Daničić GOD.ODMOR
dr Gorčin Čvorović od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h-22.09 i 23.09.2022 NE RADI

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park Doma Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 12.09. do 16.09.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević-GOD.ODMOR
dr Olivera Mentović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Nemanja Rajković
dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević -GOD.ODMOR
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić
dr Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Ana Popović
dr Vesna Kovač
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić

COVID ambulanta prijepodne od 10:30h do 13h

12.09.2022. dr Marija Stanišić
13.09.2022. dr Nemanja Rajković
14.09.2022. dr Nemanja Rajković
15.09.2022. dr Sanja Čeprnić
16.09.2022. dr Tanja Zgradić

COVID ambulanta poslijepodne od 17:30h do 20h

12.09.2022. dr Vesna Kovač
13.09.2022. dr Zinaida Miljković
14.09.2022. dr Danka Krivokapić
15.09.2022. dr Sanja Topić
16.09.2022. dr Ana Popović

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

dr Đorđe Daničić GOD.ODMOR
dr Gorčin Čvorović od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Ljekari slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 05.09. do 09.09.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr  Dragana Knežević-GOD.ODMOR
dr  Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr  Ljiljana Todorović Ugrinović
dr  Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr  Sanja Topić
dr  Vesna Kovač
dr  Zinaida Miljković
dr  Danka Krivokapić
dr  Ana Popović-GOD.ODMOR
dr  Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr  Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Tamara Piljević
dr  Sanja Čeprnić
dr  Marija Stanišić
dr  Tanja Zgradić
dr  Nemanja Rajković

COVID ambulanta prijepodne od 10:30h do 13h

05.09.2022. dr Zinaida Miljković
06.09.2022. dr Sanja Topić
07.09.2022. dr Danka Krivokapić
08.09.2022. dr Vesna Kovač
09.09.2022. dr Sanja Topić

COVID ambulanta poslijepodne od 17:30h do 20h

05.09.2022. dr Tamara Piljević
06.09.2022. dr Nemanja Rajković
07.09.2022. dr Sanja Čeprnić
08.09.2022. dr Tanja Zgradić
09.09.2022. dr Marija Stanišić

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr  Alenka Srdanović-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

Dr Đorđe Daničić 07h-14h

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od  15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 29.08. do 02.09.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr  Dragana Knežević
dr  Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr  Ljiljana Todorović Ugrinović
dr  Maja Popović-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr  Marija Stanišić
dr  Tamara Piljević
dr  Sanja Čeprnić
dr  Tanja Zgradić
dr  Nemanja Rajković
dr  Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr  Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr  Ana Popović
dr  Vesna Kovač
dr  Danka Krivokapić
dr  Zinaida Miljković

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

29.08.2022. dr Nemanja Rajković
30.08.2022. dr Sanja Čeprnić
31.08.2022. dr Tanja Zgradić
01.09.2022. dr Marija Stanišić
02.09.2022. dr Tamara Piljević

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

22.08.2022. dr Ana Popović
23.08.2022. dr Sanja Topić
24.08.2022. dr Danka Krivokapić
25.08.2022. dr Zinaida Miljković
26.08.2022. dr Vesna Kovač

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr  Alenka Srdanović-od 01.09.2022 godišnji odmor

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

Dr Đorđe Daničić

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od  15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 15.08. do 19.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Vesna Kovač
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

15.08.2022. dr Tamara Piljević
16.08.2022. dr Marija Stanišić
17.08.2022. dr Tanja Zgradić
18.08.2022. dr Nemanja Rajković
19.08.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

15.08.2022. dr Ana Popović
16.08.2022. dr Vesna Kovač
17.08.2022. dr Danka Krivokapić
18.08.2022. dr Zinaida Miljković
19.08.2022. dr Sanja Topić

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-srijeda popodne,ostalim danima prijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h-od 16.08.2022

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 08.08. do 12.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr  Dragana Knežević
dr  Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr  Ljiljana Todorović Ugrinović
dr  Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr  Ana Popović
dr  Sanja Topić
dr  Vesna Kovač
dr  Zinaida Miljković –od 11.08.2022
dr  Danka Krivokapić
dr  Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr  Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr  Sanja Čeprnić
dr  Nemanja Rajković
dr  Tanja Zgradić
dr  Marija Stanišić
dr  Tamara Piljević-od 09.08.2022

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

08.08.2022. dr Ana Popović
09.08.2022. dr Vesna Kovač
10.08.2022. dr Sanja Topić
11.08.2022. dr Danka Krivokapić
12.08.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

08.08.2022. dr Marija Stanišić
09.08.2022. dr Tanja Zgradić
10.08.2022. dr Nemanja Rajković
11.08.2022. dr Sanja Čeprnić
12.08.2022. dr Tamara Piljević

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr  Alenka Srdanović-srijeda popodne,ostalim danima prijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

Dr Đorđe Daničić- radi od 12.08.2022

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od  15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 01.08. do 05.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Nemanja Rajković
dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Tanja Zgradić
dr Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Vesna Kovač
dr Sanja Topić
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

01.08.2022. dr Tanja Zgradić
02.08.2022. dr Nemanja Rajković
03.08.2022. dr Sanja Čeprnić
04.08.2022. dr Marija Stanišić
05.08.2022. dr Tamara Piljević

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

01.08.2022. dr Danka Krivokapić
02.08.2022. dr Sanja Topić
03.08.2022. dr Zinaida Miljković
04.08.2022. dr Ana Popović
05.08.2022. dr Vesna Kovač

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-od 03.08.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 25.07. do 29.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana –radi od 27.07.2022
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Ana Popović
dr Vesna Kovač-NE RADI
dr Kolundžić Aleksandra-25.07.2022 ne radi
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 11h

25.07.2022. dr Zinaida Miljković
26.07.2022. dr Ana Popović
27.07.2022. dr Danka Krivokapić
28.07.2022. dr Sanja Topić
29.07.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 17h do 20h

25.07.2022. dr Nemanja Rajković
26.07.2022. dr Sanja Čeprnić
27.07.2022. dr Marija Stanišić
28.07.2022. dr Tamara Piljević
29.07.2022. dr Tanja Zgradić

Covid ambulanta radi vikendom od 08-12h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena –radi 29.07.2022

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111