Dobrodošli na naš sajt

Archives

Author's Posts

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 15.08. do 19.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Vesna Kovač
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

15.08.2022. dr Tamara Piljević
16.08.2022. dr Marija Stanišić
17.08.2022. dr Tanja Zgradić
18.08.2022. dr Nemanja Rajković
19.08.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

15.08.2022. dr Ana Popović
16.08.2022. dr Vesna Kovač
17.08.2022. dr Danka Krivokapić
18.08.2022. dr Zinaida Miljković
19.08.2022. dr Sanja Topić

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-srijeda popodne,ostalim danima prijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h-od 16.08.2022

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 08.08. do 12.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr  Dragana Knežević
dr  Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr  Ljiljana Todorović Ugrinović
dr  Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr  Ana Popović
dr  Sanja Topić
dr  Vesna Kovač
dr  Zinaida Miljković –od 11.08.2022
dr  Danka Krivokapić
dr  Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr  Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr  Sanja Čeprnić
dr  Nemanja Rajković
dr  Tanja Zgradić
dr  Marija Stanišić
dr  Tamara Piljević-od 09.08.2022

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

08.08.2022. dr Ana Popović
09.08.2022. dr Vesna Kovač
10.08.2022. dr Sanja Topić
11.08.2022. dr Danka Krivokapić
12.08.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

08.08.2022. dr Marija Stanišić
09.08.2022. dr Tanja Zgradić
10.08.2022. dr Nemanja Rajković
11.08.2022. dr Sanja Čeprnić
12.08.2022. dr Tamara Piljević

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr  Alenka Srdanović-srijeda popodne,ostalim danima prijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo 

Dr Đorđe Daničić- radi od 12.08.2022

Ambulanta Bijela  .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od  15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 01.08. do 05.08.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Nemanja Rajković
dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Tanja Zgradić
dr Kolundžić Aleksandra-MED.RADA
dr Komar Goran –ponedeljak,srijeda,petak

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Vesna Kovač
dr Sanja Topić
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 12h

01.08.2022. dr Tanja Zgradić
02.08.2022. dr Nemanja Rajković
03.08.2022. dr Sanja Čeprnić
04.08.2022. dr Marija Stanišić
05.08.2022. dr Tamara Piljević

COVID ambulanta poslijepodne od 16h do 20h

01.08.2022. dr Danka Krivokapić
02.08.2022. dr Sanja Topić
03.08.2022. dr Zinaida Miljković
04.08.2022. dr Ana Popović
05.08.2022. dr Vesna Kovač

Covid ambulanta radi vikendom od 10-14h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-od 03.08.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena 08-14h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 25.07. do 29.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana –radi od 27.07.2022
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Ana Popović
dr Vesna Kovač-NE RADI
dr Kolundžić Aleksandra-25.07.2022 ne radi
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 11h

25.07.2022. dr Zinaida Miljković
26.07.2022. dr Ana Popović
27.07.2022. dr Danka Krivokapić
28.07.2022. dr Sanja Topić
29.07.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 17h do 20h

25.07.2022. dr Nemanja Rajković
26.07.2022. dr Sanja Čeprnić
27.07.2022. dr Marija Stanišić
28.07.2022. dr Tamara Piljević
29.07.2022. dr Tanja Zgradić

Covid ambulanta radi vikendom od 08-12h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena –radi 29.07.2022

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 18.07. do 22.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Knežević Dragana
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Mentović Olivera

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Čeprnić Sanja
dr Stanišić Marija
dr Zgradić Tanja
dr Rajković Nemanja
dr Piljević Tamara
dr Kolundžić Aleksandra-medicina rada
dr Komar Goran

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković
dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač – NE RADI

COVID ambulanta prijepodne od 08h do 11h

18.07.2022. dr Čeprnić Sanja
19.07.2022. Stanišić Marija
20.07.2022. dr Piljević Tamara
21.07.2022. dr Zgradić Tanja
22.07.2022. dr Rajković Nemanja

COVID ambulanta poslijepodne od 17h do 20h

18.07.2022. dr Topić Sanja
19.07.2022. dr Krivokapić Danka
20.07.2022. dr Miljković Zinaida
21.07.2022. dr Krivokapić Danka
22.07.2022. dr Popović Ana

Covid ambulanta radi vikendom od 08-12h

Turistička ambulanta radi svaki dan od 08-20h

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Proročić Milena od 8h -15h

Ne radi za praznike 13.07. i 14.07.2022.

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 11.07. do 15.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Popović Maja

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković
dr Sanja Topić
dr Kolundžić Aleksandra
dr Komar Goran
dr Vesna Kovač – NE RADI

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Nemanja Rajković
dr Tanja Zgradić
dr Sanja Čeprnić
COVID ambulanta prijepodne od 08h do 11h

11.07.2022. dr Popović Ana
12.07.2022. dr Krivokapić Danka
15.07.2022. dr Topić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 17h do 20h

11.07.2022. dr Piljević Tamara

12.07.2022. dr Zgradić Tanja

15.07.2022. dr Rajković Nemanja

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

13.07. i 14. 07 Amb. Igalo ne radi

Ambulanta Bijela .

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h

Amb. Bijela radi za praznike 13.07. i 14.07.2022.

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Ne radi za praznike 13.07. i 14.07.2022.

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

13.07.2022. Ne radi

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 04.07. do 08.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović
dr Popović Maja OD 08.07.

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Nemanja Rajković
dr Kolundžić Aleksandra
dr Tanja Zgradić – OD 05.07.
dr Komar Goran – OD 08.07.
dr Sanja Čeprnić – GODIŠNJI ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković – OD 07.07.
dr Sanja Topić – OD 07.07.
dr Vesna Kovač – NE RADI

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

04.07.2022. dr Piljević Tamara
05.07.2022. dr Rajković Nemanja
05.07.2022. dr Stanišić Marija
07.07.2022. dr Zgradić Tanja
08.07.2022. dr Rajković Nemanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15h do 17h

04.07.2022. dr Popović Ana

05.07.2022. dr Krivokapić Danka
06.07.2022. dr Popović Ana
07.07.2022. dr Topić Sanja
08.07.2022. dr Miljković Zinaida

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

Onkološki konzilijum radiće 02.07. umjesto planiranog termina 25.06.2022.

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 27.06. do 01.07.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Danka Krivokapić
dr Vesna Kovač
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković
dr Kolundžić Aleksandra
dr Sanja Topić-GODIŠNJI ODMOR
dr Komar Goran- GODIŠNJI ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Sanja Čeprnić
dr Marija Stanišić – 27.06.2022. ne radi
dr Tanja Zgradić-GODIŠNJI ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

27.06.2022. dr Popović Ana
28.06.2022. dr Popović Ana
29.06.2022. dr Krivokapić Danka
30.06.2022. dr Kovač Vesna
01.07.2022. dr Miljković Zinaida

COVID ambulanta poslijepodne od 15h do 17h

27.06.2022. dr Čeprnić Sanja
28.06.2022. dr Stanišić Marija
29.06.2022. dr Piljević Tamara
30.06.2022. dr Stanišić Marija
01.07.2022. dr Piljević Tamara

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h

dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

Onkološki konzilijum radiće 02.07. umjesto planiranog termina 25.06.2022.

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Ljekari slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 20.06. do 24.06.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Todorović Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Kolundžić Aleksandra
dr Tanja Zgradić-GODIŠNJI ODMOR
dr Komar Goran- GODIŠNJI ODMOR od 21.06.

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Danka Krivokapić
dr Vesna Kovač
dr Ana Popović
dr Zinaida Miljković-GODIŠNJI ODMOR
dr Sanja Topić-GODIŠNJI ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

20.06.2022. dr Piljević Tamara
21.06.2022. dr Čeprnić Sanja
22.06.2022. dr Piljević Tamara
23.06.2022. dr Stanišić Marija
24.06.2022. dr Čeprnić Sanja

COVID ambulanta poslijepodne od 15h do 17h

20.06.2022. dr Popović Ana
21.06.2022. dr Kovač Vesna
22.06.2022. dr Krivokapić Danka
23.06.2022. dr Kovač Vesna
24.06.2022. dr Popović Ana

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

dr Tamara Radoman – radi 21.06.

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

Onkološki konzilijum radiće 02.07. umjesto planiranog termina 25.06.2022.

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 13.06. do 17.06.2022.god

 

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović od 14.06.2022 NE RADI
dr Dragana Knežević od 14.06.2022 NE RADI

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Ljiljana Todorović Ugrinović
Dr Maja Popović od 14.06.2022 PRIJEPODNE

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zinaida Miljković-GODIŠNJI ODMOR
dr Sanja Topić-GODIŠNJI ODMOR
dr Danka Krivokapić-GODIŠNJI ODMOR
dr Vesna Kovač
dr Ana popović
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić-GODIŠNJI ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

13.06.2022. dr Vesna Kovač
14.06.2022. dr Ana Popović
15.06.2022. dr Vesna Kovač
16.06.2022. dr Ana Popović
17.06.2022. dr Vesna Kovač

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

13.06.2022. dr Marija Stanišić
14.06.2022. dr Sanja Čeprnić
15.06.2022. dr Tamara Piljević
16.06.2022. dr Marija Stanišić
17.06.2022. dr Sanja Čeprnić

Izabrani doktori za žene:

dr Alenka Srdanović- NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Đorđe Daničić od 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h-14h
dr Tošić Milica 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

 

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111