Dobrodošli na naš sajt

Archives

Author's Posts

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 02.10. do 08.10.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Maja Popović
dr Dragana Knežević

07.10. i 08.10. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Olivera Mentović – 06.10 ne radi
dr Ljiljana Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 02.10.-06.10.:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković- 06.10 ne radi
dr Milica Tošić – godišnji odmor do 06.10.

07.10. i 08.10. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 02.10.-06.10.:

dr Goran Komar
dr Tanja Zgradić
dr Sanja Čeprnić
dr Đorđe Daničić – ne radi
dr Marija Stanišić – godišnji odmor do 13.10.
07.10. i 08.10. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Tamara Piljević
dr Vesna Kovač – godišnji odmor do 06.10.

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Ana Popović
dr Iljana Danilović – godišnji odmor

23.09. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Gorčin Čvorović

dr Milen Proročić, izabrani ljekar za djecu, radi radnim danima od 07:00-15:00 h

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h
dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežić-logoped – ne radi
Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h
Jelena Pejović,psiholog – godišnji odmor do 06.10.

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 – godišnji odmor do 13.10.

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 07:00-15:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)
dr Gordana Rajević – radi svakog petka od 16-20:00 h

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, subotom od 08-18:00 h (subotom od 18:00 do 21:00 h i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Obavještenja slika

OBAVJEŠTENJE:

Nakon završene turističke sezone gdje je zbog obima posla dolazilo do rotacija izabranih doktora iz centralne zgrade u ambulante, one će se u buduće vršiti isključivo u slučaju odsustva doktora.

U sklopu internističke ambulante, jednom sedmično obezbijeđen je pregled kardiologa, i to svakog petka od 16 do 20 h. Svi pregledi se obavljaju na osnovu izvještaja ljekara specijaliste ili otpusne liste, a zakazivanje se vrši u internističkoj ambulanti. Pregled obuhvata kardiološke dijagnostičke preglede i to:

  • UZ srca (ehokardiogram)
  • Holter monitoring EKG -a
  • Holter monitoring krvnog pritiska

  • Test opterećenja

U biohemijsko-hematološkoj laboratoriji u toku su pripremni radovi za instaliranje biohemijskog analizatora novije generacije.

Dom zdravlja nastavlja ulaganje i osavremenjavanje opreme, i podmlađivanje kadra, a sve sa ciljem podizanja kvaliteta i dostupnosti usluge stanovnicima naše opštine.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 25.09. do01.10.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Maja Popović
dr Olivera Mentović

30.09.i 01.10.– dežurni doktorod 07:00-14:00 h

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Ljiljana Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 25.09.-29.09.:

Dr Goran Komar
dr Tanja Zgradić
dr Tamara Piljević
dr Sanja Čeprnić
dr Đorđe Daničić – bolovanje

30.09.i 01.10.– dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 25.09.-29.09.:

Dr Ana Popović
dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Milica Tošić – godišnji odmor do 06.10.

30.09.i 01.10. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslijepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Marija Stanišić

dr Vesna Kovač- godišnji odmor do 06.10.

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Gorčin Čvorović

23.09.- dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

Dr Iljana Danilović

dr Milen Proročić, izabrani ljekar za djecu, na godišnjem odmoru do 29.09.

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h

dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h,prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežić-logoped – od 07:00 – 15:00 h
Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h
Jelena Pejović,psiholog-godišnji odmor do 06.10.

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtkaod 13:00-21:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)
dr Gordana Rajević – radi svakog petka od 16-20:00h

Hirurška ambulantaod ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 hradnim danima(ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h,radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, subotom od 08-18:00 h (subotom od 18:00 do 21:00 h i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 18.09. do 24.09.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović

23. i 24.09. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h

Izabrani ljekari za djecu poslepodne:

dr Maja Popović
dr Ljiljana Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 18.09.-22.09.:

dr Ana Popović
dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Nemanja Rajković- godišnji odmor do 25.09.
dr Milica Tošić – godišnji odmor do 06.10.

23. i 24.09. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslepodne od 18.09.-22.09.:

dr Marija Stanišić
dr Tanja Zgradić
dr Goran Komar
dr Sanja Čeprnić
dr Đorđe Daničić – na bolovanju

23. i 24.09. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- svaki dan prijepodne,srijeda poslepodne

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Vesna Kovač

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Tamara Piljević

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Iljana Danilović
dr Zinaida Miljković

23.09. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Gorčin Čvorović

dr Milena Proročić, izabrani ljekar za djecu, na godišnjem odmoru

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h

dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežić-logoped – od 07:00 – 15:00 h

Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h

Jelena Pejović, psiholog – na bolovanju

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 07:00-15:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, vikendom od 08-14:00 h (subotom i nedeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 11.09. do 17.09.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Maja Popović
dr Dragana Knežević

16. i 17.09. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h; od 14:00-21:00 h-pripravni pedijatar-javiti se Hitnoj službi

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Dr Ljiljana Ugrinović

dr Olivera Mentović godišnji do 15.09.

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 11.09.- 15.09.:

dr Marija Stanišić

dr Sanja Čeprnić

dr Đorđe Daničić – na bolovanju
dr Tamara Piljević – godišnji odmor do 12.09.
dr Goran Komar- godišnji odmor do 15.09.

16. i 17.09. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 11.09.-15.09.:

dr Ana Popović
dr Sanja Topić
dr Nemanja Rajković – godišnji odmor do 25.09.
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić

16. i 17.09. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Vesna Kovač

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Milica Tošić

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Gorčin Čvorović
dr Tanja Zgradić

16.09. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Iljana Danilović

dr Milena Proročić, izabrani ljekar za djecu, radi radnim danima od 07:00-15:00 h

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h
dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežić – logoped – od 07:00 – 15:00 h
Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h
Jelena Pejović, psiholog – na bolovanju

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 13:00-21:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, vikendom od 08-14:00 h (subotom i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 04.09. do 10.09.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Maja Popović

09. i 10.09. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h; od 14:00-21:00 h-pripravni pedijatar-javiti se Hitnoj službi

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Ugrinović
dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 04.09.- 08.09.:

dr Ana Popović
dr Sanja Topić
dr Nemanja Rajković godišnji odmor do 25.09.
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković

09. i 10.09. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 04.09.-08.09.:

dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić
dr Tamara Piljević godišnji do 12.09.
dr Goran Komar godišnji do 15.09.
dr Milica Tošić
dr Đorđe Daničić bolovanje

09. i 10.09. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Vesna Kovač

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Sanja Čeprnić

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Iljana Danilović

10.09. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Gorčin Čvorović

dr Milena Proročić, izabrani ljekar za djecu, radi radnim danima od 07:00-15:00 h

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h
dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežić -logoped – od 07:00 – 15:00 h
Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h
Jelena Pejović, psiholog radi radnim danima od 07:00-15:00h

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 07:00-15:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, vikendom od 08-14:00 h (subotom i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Povodom odlaska u penziju medicinske sestre Ranke Jovanović

Nakon trideset osam godina uspješnog rada, naša Ranka Jovanović dočekala je da ode u zasluženu penziju, kao jedna od najboljih medicinskih sestara cijenjena, poštovana i voljena kako od strane pacijenata, tako i od strane kolektiva.

I dok se život u jednoj etapi kružnog puta zatvara i odlaže, drugi se iznenada otvara. Koraci su mekši, a duša je spokojna. Treba dočekati i treba voljeti život, pa kroz bure i oluje hodati s osmjehom.

Srećan put draga Ranka. Hodajte i dalje s osmjehom nade, uspravno poput breze. Neka Vam koraci budu tihi, a tragovi plemenitosti i dobrote ostaju uklesani u hodnicima Doma zdravlja.

Menadžment Doma zdravlja Herceg Novi

 

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 28.08. do 03.09.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Dragana Knežević

02. i 03.09. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h; od 14:00-21:00 h-pripravni pedijatar-javiti se Hitnoj službi

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Ugrinović

dr Maja Popović – godišnji odmor do 01.09.2023.

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 25.08.-31.08.:

dr Tanja Zgradić
dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević godišnji odmor od 28.08. do 12.09.
dr Goran Komar
dr Đorđe Daničić godišnji odomor od 28.08 do 12.09.

02. i 03.09. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 25.08.-31.08.:

dr Sanja Topić
dr Nemanja Rajković
dr Milica Tošić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković

02. i 03.09. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- god.odmor do 01.09.2023.

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Vesna Kovač

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Ana Popović

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Gorčin Čvorović
dr Marija Stanišić

02.09. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Iljana Danilović

dr Milena Proročić, izabrani ljekar za djecu, radi radnim danima od 07:00-15:00 h

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h

dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežević -logoped – od 07:00 – 15:00 h – bolovanje

Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h

Jelena Pejović,psiholog radi radnim danima od 07:00-15:00h

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 07:00-15:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, vikendom od 08-14:00 h (subotom i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 21.08. do 27.08.2023.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Dragana Knežević

26. i 27.08. – dežurni doktor od 07:00-14:00 h; od 14:00-21:00 h-pripravni pedijatar-javiti se Hitnoj službi

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

dr Ljiljana Ugrinović
dr Maja Popović – godišnji odmor do 01.09.2023.

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne od 21.08.-25.08.:

dr Sanja Topić
dr Nemanja Rajković
dr Milica Tošić
dr Ana Popović
dr Danka Krivokapić

26. i 27.08. – dežurni doktor

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne od 21.08.-25.08.:

dr Tanja Zgradić
dr Tamara Piljević
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Goran Komar

26. i 27.08. – dežurni doktor

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović- god.odmor do 01.09.2023.

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Vesna Kovač

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Đorđe Daničić

Ambulanta Bijela

I smjena od 07:00 do 14:00 h

dr Iljana Danilović
dr Zinaida Miljković

26.08. – dežurni doktor

II smjena od 14:00 do 21:00 h

dr Gorčin Čvorović

dr Milena Proročić, izabrani ljekar za djecu, radi radnim danima od 07:00-15:00 h (neće raditi ponedeljak, utorak, srijedu).

CENTRI ZA PODRŠKU

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h (zakazani pacijenti)

dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h (zakazani pacijenti)

Centar za mentalno zdravlje, kont.tel.069/374-679

dr Sanela Kusturica – radnim danima od 07:00 – 15:00 h

dr Branislava Čizmović – radi utorkom i srijedom od 09:00 do 13:00 h

RTG i ultrazvučna dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-14:00 h

dr Igor Milinić godišnji odmor, zamjena dr Vladimir Đuković

Centar za laboratorijsku dijagnostikukont.tel. 069/237-518 radnim danima od 07:00 do 15:00 h, prijem materijala od 07:00 do 09:00 h

Mikrobiološka dijagnostika- radi svakog radnog dana od 07-15:00 h –prijem materijala od ponedeljka do srijede

Dr Milo Zgradić

Centar za djecu sa posebnim potrebama– kont.tel 031/342-942, radi od ponedeljka do petka od 07:00-21:00 h

Nikolina Tišma Knežević – logoped – od 07:00 – 15:00 h – bolovanje

Filip Rajčević-logoped – od 13:00 – 21:00 h

Jelena Pejović,psiholog radi radnim danima od 07:00-15:00h

Centrala 031/343-111 lok 152 dečije, lok 112 medicina rada

HESsanitarni pregledi se rade svakog radnog dana (prijem materijala od 07-09:00 h)

Savetovalište za HIV – radi svakog ponedjeljka od 14-18:00 h

JEDINICA ZA PODRŠKU

Jedinica za patronažuradi od 07:00-21:00 h od ponedeljka do nedjelje

Jedinica za fizikalnu terapiju– kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07:00 21:00 h

Bobath terapeut Valentina Buha-kont.tel. 067/300-546 radi radnim danima od 07-15:00 h

SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

Internistička ambulanta

dr Gordana Miludinović Stojanović-radi od ponedjeljka do četvrtka od 07:00-15:00 h u Centralnoj zgradi,

petak u Ambulanti Bijela od 07:00 – 15:00 h

dr Danijela Randjelović – radi utorkom od 15-19:00 h (zakazani pacijenti)

Hirurška ambulanta od ponedjeljka do petka od 07:00-15:00 h

dr Nenad Sekulić – godišnji odmor do 28.08.2023.

Oftalmološka ambulanta– kont.tel. 067/002-594 radnim danima od 07:00 do 15:00 h

dr Nikola Borozan radi od 22.08.2023.

Urološka ambulanta:

dr Darko Topić – svakog petka od 15h do 19:00h (zakazani pacijenti)

Ortopedska ambulanta

dr Oliver Adrović – svakog četvrtka od 16-20:00 h (zakazani pacijenti)

Medicina rada – od 07-15:00 h radnim danima (ljekarski pregledi pomoraca, za boravak i rad, sistematski pregledi sportista, sportskog sudiju, vozača, za oružani list, spasioca, životno osiguranje).

dr Aleksandra Kolundžić ne radi 21.08.2023.

Odjeljenje hemodijalize –kont.tel 069/307-093 – od 07:00 – 21:00 h, radi od ponedjeljka do subote

dr Biljana Dapčević

Onkološki konzilijum – radi svaku zadnju subotu u mjesecu od 09:00 do 13:00 h

Call centar JZU Dom zdravlja Herceg Novi – Centrala 031/343-111 lok. 110, 067/743-444

radi svaki radni dan od 07:00-21:00 h, vikendom od 08-14:00 h (subotom i nedjeljom od 14:00 do 21:00h – bez zakazivanja).

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111