Dobrodošli na naš sajt

Archives

Author's Posts

Ljekari slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 09.05. do 13.05.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović-GOD.ODMOR
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Ljiljana Todorović Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Marija Stanišić
dr Tanja Zgradić
dr Tamara Piljević od 10.05.2022 u Dom Zdravlja
dr Sanja Čeprnić
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Ana Popović
dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Vesna Kovač

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

09.05.2022. dr Sanja Čeprnić
10.05.2022. dr Tanja Zgradić
11.05.2022. dr Marija Stanišić
12.05.2022. dr Tamara Piljević
13.05.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

09.05.2022. dr Ana Popović
10.05.2022. dr Zinaida Miljković
11.05.2022. dr Danka Krivokapić
12.05.2022. dr Sanja Topić
13.05.2022. dr Vesna Kovač

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Tamara Piljević 07-14h-09.05.2022
Dr Đorđe Daničić od 10.05.2022-07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana od 10.05.2022
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Đorđe Daničić 07h-14h-09.05.2022

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 04.05. do 06.05.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević-GOD.ODMOR
dr Olivera Mentović-GOD.ODMOR
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Ljiljana Todorović Ugrinović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-GOD.ODMOR

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

04.05.2022.dr Sanja Topić
05.05.2022. dr Danka Krivokapić
06.05.2022. dr Zinaida Miljković

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

04.04.2022. dr Tanja Zgradić
05.04.2022. dr Sanja Čeprnić
06.04.2022. dr Tanja Zgradić

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović- NE RADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Tamara Piljević 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana–GOD.ODMOR
dr Tošić Milica 07h-14h
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 26.04. do 29.04.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević-GOD.OMOR
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić-GOD.ODMOR
dr Ana Popović
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Vesna Kovač od 27.04.2022

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

26.04.2022.dr Tanja Zgradić
27.04.2022. dr Ana Popović
28.04.2022. dr Tanja Zgradić
29.04.2022. dr Ana Popović

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

26.04.2022. dr Sanja Topić
27.04.2022. dr Danka Krivokapić
28.04.2022. dr Vesna Kovač
29.04.2022. dr Zinaida Miljković

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne,26.04.2022 NE RADI
dr Slobodan Bulatović- NERADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Tamara Piljević 07-14h

Bijela:

dr Danilović Iljana–GOD.ODMOR
dr Tošić Milica07h-14h
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dokori slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 18.04. do 21.04.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević-GOD.OMOR

dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač-GOD.ODMOR
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Ana Popović
dr Tanja Zgradić-neće raditi 21.04.2022
dr Sanja Čeprnić
dr Marija Stanišić-GOD.ODMOR

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

18.04.2022.dr Zinaida Miljković

19.04.2022. dr Danka Krivokapić

20.04.2022. dr Zinaida Miljković

21.04.2022. dr Sanja Topić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

18.04.2022. dr Tanja Zgradić
19.04.2022. dr Sanja Čeprnić
20.04.2022. dr Ana Popović
21.04.2022 dr Sanja Čeprnić

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović – NERADI

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić –GOD.ODMOR

Dr Tamara Piljević

Bijela:

dr Danilović Iljana–GOD.ODMOR
dr Tošić Milica07h-14h
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 11.04. do 15.04.2022.god.

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

 • dr Dragana Knežević- GOD. ODMOR
 • dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

 • dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

 • dr Sanja Čeprnić
 • dr Tanja Zgradić
 • dr Nataša Milović-GOD.ODMOR
 • dr Marija Stanišić
 • dr Goran Komar -ponedjeljak, srijeda, petak
 • dr Aleksandra Kolundžić -med. rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

 • dr Vesna Kovač-GOD. ODMOR
 • dr Zinaida Miljković
 • dr Danka Krivokapić
 • dr Ana Popović
 • dr Sanja Topić

COVID ambulanta prijepodne od 10 do 12h

 • 11.04.2022. dr Marija Stanišić
 • 12.04.2022. dr Tanja Zgradić
 • 13.04.2022. dr Marija Stanišić
 • 14.04.2022. dr Tanja Zgradić
 • 15.04.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 do 17h

 • 11.04.2022. dr Danka Krivokapić
 • 12.04.2022. dr Zinaida Miljković
 • 13.04.2022. dr Ana Popović
 • 14.04.2022. dr Danka Krivokapić
 • 15.04.2022. dr Sanja Topić

Izabrani doktori za žene:

 • dr Alenka Srdanović – svaki dan prijepodne, srijeda popodne
 • dr Slobodan Bulatović, ponedeljak 11.04.2022. i četvrtak 14.04.2022.

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

 • dr Rosanda Bojičić-GOD.ODMOR
 • dr Tamara Piljević

Ambulanta Bijela:

 • dr Iljana Danilović – GOD. ODMOR
 • dr Milica Tošić 07-14h
 • dr Đorđe Daničić 07-14h

Ambulanta Bijela – pedijatrija:

 • dr Milena Proročić od 08-15h

Urološka ambulanta:

 • dr Darko Topić – svakog petka od 15 do 19h

Ortopedska ambulanta:

 • dr Savo Marić – svake srijede od 15 do 19h

Pulmološka ambulanta:

 • dr Emilija Nikolić – svakog četvrtka i petka od 10 do 14h
 • dr Darinka Kovačić – ponedeljak i utorak od 15 do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Kontakt strana slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 04.04. do 08.04.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač-GOD.ODMOR OD 04.04-26.04.2022
dr Zinaida Miljković
dr Danka Krivokapić
dr Ana Popović
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Marija Stanišić
dr Tamara Piljević GOD.ODMOR OD 04.04-08.04.2022
dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić
dr Nataša Milović

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

04.04.2022. dr Ana Popović
05.04.2022. dr Zinaida Miljković
06.04.2022. dr Sanja Topić
07.04.2022. dr Danka Krivokapić
08.04.2022. dr Ana Popović

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

04.04.2022. dr Nataša Milović
05.04.2022. dr Tanja Zgradić
06.04.2022. dr Marija Stanišić
07.04.2022. dr Sanja Čeprnić
08.04.2022. dr Nataša Milović

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović ponedeljak 04.04.2022 i četvtak 07.04.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h do 14h
dr Tošić Milica GOD.ODMOR DO 05.04.2022
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h
*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 28.03. do 01.04.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Olivera Mentović
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Dragana Knežević

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Marija Stanišić
dr Tamara Piljević
dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić
dr Nataša Milović
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Ana Popović
dr Vesna Kovač

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

28.03.2022. dr Tanja Zgradić
29.03.2022. dr Sanja Čeprnić
30.03.2022. dr Nataša Milović
31.03.2022. dr Tamara Piljević
01.04.2022. dr Marija Stanišić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

28.03.2022. dr Ana Popović
29.03.2022. dr Vesna Kovač
30.03.2022. dr Danka Krivokapić
31.03.2022. dr Sanja Topić
01.04.2022. dr Zinaida Miljković

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović ponedeljak 28.03.2022 i četvtak 01.04.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h do 14h
dr Tošić Milica GOD.ODMOR OD 28.03-05.04.2022
dr Đorđe Daničić 07h-14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

od 21.03. do 25.03.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Maja Popović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Ana Popović-GOD.ODMOR do 24.03.2022
dr Đorđe Daničić
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Vesna Kovač
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra-med.rada
dr Sanja Topić

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Tanja Zgradić
dr Tamara Piljević
dr Nataša Milović

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

21.03.2022. dr Vesna Kovač
22.03.2022. dr Đorđe Daničić
23.03.2022. dr Zinaida Miljković
24.03.2022 dr Sanja Topić
25.03.2022 dr Danka Krivokapić

COVID ambulanta poslijepodne od 15 h do 17h

21.03.2022. dr Sanja Čeprnić
22.03.2022. dr Nataša Milović
23.03.2022. dr Marija Stanišić
24.03.2022 dr Tanja Zgradić
25.03.2022 dr Tamara Piljević

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović ponedeljak 21.03.2022 i četvtak 24.03.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h do 14h
dr Tošić Milicaod 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milenaod 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Vozni park DZHN

Raspored rada ljekara u hercegnovskom Domu zdravlja

Od 14.03. do 18.03.2022.god

Izabrani ljekari za djecu prijepodne:

dr Dragana Knežević
dr Maja Popović

Izabrani ljekari za djecu poslijepodne:

Dr Olivera Mentović

Izabrani ljekari za odrasle prijepodne:

dr Tanja Zgradić
dr Marija Stanišić
dr Sanja Čeprnić
dr Tamara Piljević
dr Nataša Milović
dr Komar Goran-ponedeljak,srijeda,petak
dr Kolundžić Aleksandra – med.rada

Izabrani ljekari za odrasle poslijepodne:

dr Sanja Topić
dr Vesna Kovač
dr Danka Krivokapić
dr Zinaida Miljković
dr Ana Popović-GOD.ODMOR
dr Đorđe Daničić

COVID ambulanta prijepodne od 10h do 12h

14.03.2022. dr Tamara Piljević
15.03.2022. dr Marija Stanišić
16.03.2022. dr Tanja Zgradić
17.03.2022. dr Nataša Milović
18.03.2022. dr Sanja Čeprnić

COVID ambulanta poslijepodne od 15h do 17h

14.03.2022. dr Đorđe Daničić
15.03.2022. dr Sanja Topić
16.03.2022. dr Zinaida Miljković
17.03.2022. dr Vesna Kovač
18.03.2022. dr Danka Krivokapić

Izabrani doktori za žene­­:

dr Alenka Srdanović-svaki dan prijepodne,srijeda popodne
dr Slobodan Bulatović ponedeljak 14.03.2022 i četvtak 17.03.2022

Izabrani ljekari za ambulante:

Ambulanta Igalo

Dr Rosanda Bojičić

Bijela:

dr Danilović Iljana 07h do 14h
dr Tošić Milica od 07h do 14h

Bijela – pedijatrija:

dr Proročić Milena od 8h -15h

Urološka ambulanta:

dr Topić Darko – svakog petka od 15h do 19h

Ortopedska ambulanta:

dr Marić Savo – svake srijede od 15h do 19h

Pulmološka ambulanta :

dr Nikolić Emilija – svakog četvrtka i petka od 10h do 14h
dr Kovačić Darinka – ponedeljak i utorak od 15h do 19h

*Raspored je podložan izmjenama zbog vanrednih prilika izazvanih COVID-19 pandemijom.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111