Dobrodošli na naš sajt

IMUNIZACIJA-VAKCINACIJA

Imunizacija slika

Imunizacija predstavlja najbržu, najdjelotvorniju i ekonomski najopravdaniju mjeru koja direktno utiče na smanjenje obolijevanja i umiranja od zaraznih bolesti.Imunizacija je jedna od najuspješnijih javnozdravstvenih inicijativa.Imunizacijom se preveniraju bolesti,komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti.

Na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Programa obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti  na teritoriji Crne Gore  za 2019.g. , obavezna imunizacija lica određenog uzrasta vrši se protiv sledećih zaraznih bolesti:

-tuberkuloze,dječije paralize,difterije,tetanusa,velikog kašlja,malih boginja,epidemijskih zaušaka,crvenke,virusnog hepatitisa „B“ i hemofilusa influence tip b.

Osim individualne zaštite koju postižemo vakcinacijom, sprovođenjem programa obavezne vakcinacije djece određenog uzrasta postižemo visoke stope kolektivnog imuniteta. Za bolesti koje se prenose s čovjeka na čovjeka, ukoliko se postigne dovoljan obuhvat  vakcinacijom prenos bolesti će biti prekinut – imuni pojedinci će zaštititi neimune tj. onu djecu  koja zbog medicinskih razloga ne smiju biti vakcinisana.

Kada bi se prestalo sa vakcinacijom ili kada bi obuhvati bili toliko niski nama bi se zarazne bolesti ponovo  vratile.Za zarazne bolesti i njihove prouzrokovače ne postoje granice.

Svake godine u svijetu se registruje dva do tri miliona smrtnih ishoda od pneumokoknih infekcija,rotavirusnih infekcija, difterije,tetanusa,velikog kašlja,malih boginja kod nevakcinisanih lica, među kojima je najviše djece ispod  pet godina života.

Imunizacija je doprinjela iskorjenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorjenjivanju dječije paralize.

 

Izuzetno je važno da se vakcinacija  kod djece sprovodi po kalendaru , tj, da  se vakcinacija ne odlaže.Odlaganje je loše jer:

  • Produžava vrijeme tokom kojeg je dijete nezaštićeno.
  • Povećava rizik da će se dijete zaraziti u periodu kada su posledice  i  komplikacije bolesti potencijalno najopasnije.
  • Davanje vakcina pomjera ka uzrastu u kome su neželjene reakcije nakon vakcinacije češće i ozbiljnije.
  • Urušava se kolektivni imunitet čime se nanosi šteta i  posebno ugrožavaju ona djeca koja zbog uzrasta ili osnovne bolesti ne mogu biti vakcinisana.

Svаki rоditеlj trеbа dа igrа ključnu ulоgu u zаštiti svоје djеcе izbоrоm dа ih vаkcinišе. Svаkо djеtе zаslužuје dа budе zаštićеnо оd vаkcinаmа prеvеntаbilnih bоlеsti.

Dоstizаnjе i оdržаvаnjе kоlеktivnоg imunitеtа pоpulаciје prоtiv zаrаznih bоlеsti vаkcinаciјоm је suštinа zајеdničkih nаpоrа u svim zеmljаmа svjеtа.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111