Dobrodošli na naš sajt

Obavještenje o preseljenju tima izabranog doktora

JU Dom Zdravlja Herceg Novi lift

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI

 Herceg Novi, 07.10.2019.

 

Obavještenje o preseljenju tima izabranog doktora

 

 Od 08.10.2019. godine, tim izabranog doktora ambulante Topla će nastaviti sa radom u glavnoj zgradi Doma zdravlja.

Kao i do sada u timu rade dr Tanja Zgradić i medicinska sestra Ljubica Marjanović. Svi registrovani pacijenti će zdravstvenu zaštitu ostvarivati preko istog tima. Radno vrijeme tima je organizovano kao i za ostale timove izabranog doktora, u smjenama.

Ovom reorganozacijom smo poboljšali dostupnost svih sadržaja Doma zdravlja Herceg Novi i izbjegli „kruženje“ pacijenata od ambulante Topla do glavne zgrade i omogućili pacijentima da u jednom dolasku obave i neke dijagnostičke procedure, konsultacije i dobiju svu terapiju na jednom mjestu.

 

                                                               MENADŽMENT  DOMA ZDRAVLJA

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111