Dobrodošli na naš sajt

REZISTENCIJA BAKTERIJA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

AMR1 - REZISTENCIJA BAKTERIJA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

REZISTENCIJA BAKTERIJA NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA

Otkriće i upotreba antibiotika se vezuju za 20. vijek.Isto tako,zna se da su antibiotici mnogo,mnogo stariji,te da su ih ljudi nesvjesno koristili hiljadama godina ranije.Ti naši preci su iskustvom došli do otkrića da plijesni i proizvodi određenih vrsta biljaka mogu da dovedu do izliječenja inficiranih rana. Razumije se da oni tada još nisu znali da bakterije uopšte i postoje. Zarazne bolesti, kao što su pneumonija ili sepsa su bile prednjačeći uzroci smrti do otkrića antibiotika. Na žalost, u drugoj polovini 20. vijeka je došlo do pretjeranog i neadekvatnog korišćenja ovih supstanci, a samim tim i do ogromnog porasta rezistencije na njih.

Nakon osamdesetak godina korišćenja antibiotika, kao veoma efikasnih i malo toksičnih lijekova, danas smo suočeni sa izraženom krizom antibiotika. Zahvaljujući njima se ljudski rod uspješno borio decenijama protiv bakterijskih infekcija, ali sada se svakim danom smanjuje broj antibiotika koji bi efikasno liječili ljude. Zbog toga struka pravi brojne strategije u borbi protiv daljeg širenja rezistencije. Sve te strategije su plod svijesti o pogubnoj posljedici nekritične primjene antibiotika proteklih decenija, saznanja o preciznijem načinu njihovog djelovanja, otkrića u sferi genetike bakterija, razotkrivanja mehanizama razvoja i širenja rezistencije, kao i bojazni da ćemo ubrzo ostati bez efikasnih lijekova. Bakterije posjeduju blizu 20000 potencijalnih gena rezistencije. Na sreću, mali broj njih je funkcionalno aktivan. Zanimjlivo je što su naučnici utvrdili da su neki geni rezistencije današnjih sojeva otpornih bakterija potekli, tj. evoluirali od gena koji su stari bilion godina. Taj kuriozitet nam govori da da su geni rezistencije postojali davno prije početka primjene antibiotika. Potencijalno objašnjenje ovog fenomena bi bilo da su i sami antibiotici, kao prirodni proizvodi bakterija i gljivica, prisutni na našoj planeti u vrlo malim količinama milionima godina, koliko su prisutne i same bakterije ,pa da su one još tada razvile mehanizme preživljavanja na njihovo prisustvo. Ipak,tek je intenzivirano korišćenje novootkrivenih i prečišćenih antibiotika u značajno većim količinama nego u prirodi, podstaklo brzo širenje gena rezistencije i pojavu novih mutacija.

Već decenijama antibiotici se široko primjenjuju u medicini, veterini i poljoprivredi. Osim za liječenje, što je bio njihov glavni zadatak, koristili su se i u profilaksi bakterijskih infekcija. Ovo poslednje se danas maksimalno izbjegava. Veoma je značajna i upotreba antibiotika u hrani kojom se hrane životinje na farmama, a u cilju prevencije oboljevanja i na taj način nastalih ekonomskih gubitaka. Takvu praksu bi u naše doba trebalo iskorjeniti.

Antibiotici su jedno od najvećih otkrića 20. vijeka. Zahvaljujući njima, spašeni su milioni života. Sada smo suočeni sa rastućom rezistencijom bakterija, kao i sa nedostatkom novih antibiotika Rezistencija bakterija na antibiotike je jedna od vodećih opasnosti za ljudsko zdravlje po mišljenju WHO i drugih medicinskih organizacija. U cilju ograničavanja njenog daljeg razvoja, prave se preporuke i mjere za prevenciju i kontrolu njenog širenja, koje su usmjerene ka stručnim krugovima, kao što su ljekari i ostali medicinski radnici, ali i ka pacijentima.

Comments are closed here.

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111