Dobrodošli na naš sajt

Archives

Author's Posts

Fizikalna medicina slika

Obavještavaju se gradjani Herceg Novog koji koriste usluge fizikalne terapije da  ambulanta za fizikalnu medicinu radi u prostorijama Doma zdravlja Herceg Novi od 13.06.2016.godine.

Ulaz u prostorije fizikalne medicine je sa iste strane ulaza u labaratoriju (sa južne – donje strane) i nalazi se na spratu iznad labaratorije ili na glavnom ulazu pored sale za sastanke.

Specijalista fizijatar, dr Milan Knežević obavlja preglede srijedom od 15:00 do 19:00 h.

Radno vrijeme:  od 07:00 do 21:00 h  radnim danima.


Kontakt: centrala 343-111,  lokal 119.

Dom Zdravlja Herceg Novi slika

JZU DOM ZDRAVLJA HERCEG-NOVI

HERCEG-NOVI 

Na   osnovu  člana   101 , 102. i  104.  Zakona  o   zdravstvenoj   zaštiti  ( „Sl.list  RCG „  br.  03/16) saglasnosti Ministarstva   zdravlja  Crne  Gore   broj  133-34/2016-2  od   28.04.2016.godine  i  člana  19.  Statuta  JZU  Doma zdravlja  Herceg-Novi  JZU   Dom   zdravlja   Herceg-Novi    raspisuje  :

Continue reading Javni konkurs za dodjelu specijalizacije

Pranje ruku slika

Pod ličnom higijenom podrazumijeva se održavanje čistoće ruku, tijela, oralna higijena, čistoća zuba, urednost kose i noktiju, čistoća odjeće i obuće, te zdrave prehrambene i životne navike. 

Održavanje lične higijene je najbolja prevencija pojave zaraznih bolesti (prehlada, grip, infektivne dijareje, zarazna žutica, različite vrste kožnih bolesti, gljivične infekcije, svrab).

Continue reading Lična higijena

Borba protiv raka slika

U okviru Kalendara javnog zdravlja, mart je mjesec u znaku borbe protiv raka.

Mаligni tumоri su, pоslijе bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа, nајčеšći uzrок umirаnjа како u svijеtu tако i u nаšој zеmlji. Prеко dvijе trеćinе оvih bоlеsti nаstајu pоd uticајеm fакtоrа riziка којi su rеzultаt sаvrеmеnоg nаčinа živоtа: pušеnjа, nеprаvilnе ishrаnе, gојаznоsti, fizičке nеакtivnоsti, коnzumirаnjа аlкоhоlа i izlоžеnоsti štеtnim uticајimа iz окоlinе(sunčеvоg zrаčеnjа, štеtnih supstаnciја nа rаdnоm mеstu i dr).

Continue reading Mart – mjesec borbe protiv raka

Book your appointment

Book now and get a free consultation

Call Us 031 343 111